คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประชุมติดตามสถานการณ์โรค และการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 พ.ค.64

วันนี้ (12 พ.ค. 64) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์  คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 14/2564 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานการประชุม มีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการโรคติดต่อฯ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ตัวแทนภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


 

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ปัจจุบันมียอดผู้ป่วยสะสม 498 ราย รักษาหายแล้ว 401 ราย เสียชีวิต 1 ราย (นับตั้งแต่ 6 เมษายน 2564) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามการลงทะเบียนของประชาชนกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือเป็นบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 โรค โดยขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนใน 3 ช่องทาง คือ 

1.ไลน์ “หมอพร้อม V2” 

2.โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา 

3. อสม. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ และให้นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการลงทะเบียน โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่ 7 มิ.ย. นี้ เพื่อช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตได้ พร้อมทั้งเป็นการสร้างคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนรายงานผลการปฏิบัติงานของ ศปก.จังหวัด และอำเภอ
มีการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ 5 คดี พร้อมนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการเร่งด่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่
- การปลดล็อคพื้นที่ตำบลควบคุม 2 ตำบล คือ ต.ริมกก ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย
- ตั้งด่านมั่นคงและจุดตรวจพื้นที่อำเภอเทิง เพื่อป้องกันผู้ลักลอบข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติ
- ขยายระยะเวลาการตั้งจุดตรวจที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงรายและอำเภอเวียงป่าเป้า ถึง 31 พ.ค.64
- จัดตั้ง Organizational Quarantine (OQ) เพื่อเป็นสถานที่กักกันโรคสำหรับแรงงานต่างด้านที่มี MOU กับประเทศไทย และคนไทยที่หลบหนีเข้าเมือง ณ บริเวณกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 จำนวน 50 เตียง
- การอนุมัติเงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใช้ดำเนินงานป้องกันยับยั้งโรคโควิด 19 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เสนอแผนการกระจายวัคซีนล็อตใหม่ 14,000 โดส จำนวน 7,000 คน ฉีดให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้าอื่นๆ และอาชีพเสี่ยงภาครัฐและเอกชน


// สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย