ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ 6 (เส้นงิ้วเฒ่า - ดอยสะโง้ะ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ 6 (เส้นงิ้วเฒ่า - ดอยสะโง้ะ) อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และยื่นเสนอในวันที่ 21 พ.ค. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

http://www.sridonmoon.com/news/detail.php?id=352


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

หมู่ 9 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
โทรศัพท์ 053-955532 ต่อ 17 หรือ 053-955863
อีเมล์ 657080@dla.go.th