อ.เวียงป่าเป้า ดำเนินคดีกับเจ้าของร้านอาหาร ผ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จำหน่ายสุราให้ลูกค้าและมีการนั่งดื่มสุราในร้าน

      วันนี้ (4 พ.ค.64) เวลา 12.30 น. นายวุฒิกร  คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า  นายสมบูรณ์  ยามี สาธารณสุขอำเภอเวียงป่าเปา ได้รับรายงานว่า มีการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร นายอำเภอเวียงป่าเป่า ในฐานะประธาน ศปก. อ. เวียงป่าเป้า จึงได้สั่งการให้ชุดเคลื่อนที่เร็ว และ ศปก. ต. เวียงกาหลง ออกดำเนินการตรวจสอบ พบว่ามีการกระทำความผิดตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย จึงได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ ตำบลเวียงกาหลง ในฐานะหัวหน้า ศปก.ต. เวียงกาหลง ไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ. แม่เจดีย์  จากการสืบสวนและตรวจสอบของ จนท.ตำรวจและฝ่ายปกครองพบว่าในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น. ได้มีการจำหน่ายสุรา และมีการดื่มสุราในร้านอาหารในเขตพื้นที่ตำบลเวียงกาหลง โดยเจ้าของร้านยอมรับว่ามีการจำหน่ายสุราให้ลูกค้า และมีการนั่งดื่มสุราในร้านจริง  จึงแจ้งให้ทราบว่าได้กระทำผิดฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 17/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564  และคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 26/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลเวียงกาหลง ในฐานะหัวหน้า ศปก. ต. เวียงกาหลง ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเวียงป่าเป้า ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของร้านดังกล่าว