อบจ.เชียงราย เตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้ใช้บริการเดินทางมั่นใจ สถานีขนส่งฯ ปลอดภัย ห่างไกล COVID - 19


นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ย้ำ ! รถโดยสารทุกประเภทปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID - 19 อย่างเคร่งครัดจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ อีกทั้งกำชับและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก ๆ 2 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการ โดยการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณสถานีขนส่งฯ และจุดสัมผัสต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 )