4 พ.ค.64 สถานการณ์โควิด-19 เชียงราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 435 ราย (รายใหม่วันนี้ +26 ราย)

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันที่ 4 พ.ค.64 เวลา 12.00 น

จำนวนผู้ป่วยยืนยันระรอกเมษายน 2564 (ตั้งแต่ 6 เมษายน 2564)
- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 435 ราย ** (ติดเชื้อในจังหวัด 316 ราย / จากต่างจังหวัด 119 ราย)
- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ (วันนี้) +26 ราย
- กำลังรักษา 168 ราย
- รักษาหายแล้ว 266 ราย
- เสียชีวิต 1 ราย


แยกตามอำเภอ ดังนี้

- อ.แม่สาย (+11) 137 ราย

- อ.เมืองเชียงราย (+2) 120 ราย

- อ.พาน (+8) 62 ราย
- อ.เวียงป่าเป้า 24 ราย
- อ.ป่าแดด (+1) 13 ราย
- อ.แม่สรวย (+2) 13 ราย
- อ.แม่ลาว (+1) 12 ราย

- อ.แม่จัน 11 ราย

- อ.แม่ฟ้าหลวง 11 ราย

- อ.เชียงของ (+1) 8 ราย

- อ.เทิง 6 ราย

- อ.เชียงแสน 5 ราย

- อ.พญาเม็งราย 4 ราย
- อ.ดอยแลวง 3 ราย

- อ.ขุนตาล 3 ราย

- เวียงแก่น 2 ราย

- อ.เวียงชัย 1 ราย
- อ.เวียงเชียงรุ้ง 0 ราย


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 053-910384-5