โตโยต้าเชียงราย สาขาบ้านดู่ - นางแล  บริการพ่นฆ่าเชื้อ Covid -19 ในรถยนต์ ฟรี

โตโยต้าเชียงราย สาขาบ้านดู่ - นางแล ห่วงใย มอบความปลอดภัยให้ถึงที่ บริการพ่นฆ่าเชื้อ Covid -19 ในรถยนต์ ฟรี

วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กรุณาโทรนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้า 053-798888  053-798899