23 เม.ย 64 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 228 ราย (รายใหม่วันนี้ +17 ราย , รักษาหายแล้ว 30 ราย)

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันที่ 23 เมษายน 64 เวลา 12.00 น 

- ผู้ป่วยยืนยันระรอกเมษายน 2564 (ตั้งแต่ 6 เมษายน 2564) สะสมจำนวน 228 ราย
- กำลังรักษา 198 ราย
- รักษาหายแล้ว 30 ราย
- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ (วันนี้) +17 ราย


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร.053-910384-5