เทศบาลนครเชียงราย และสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมและเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19 ที่อาคาร GMS


นายภูวิศ วรรณพฤษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายอิทธิพล  สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลนครเชียงราย กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย กองช่าง  ประสานเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน และ แพทย์หญิงสุดานี บูรณเบญจเสถียร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรา ร่วมประชุม และเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  ซึ่งขณะนี้อยู่ในการขั้นตอนการประกอบเตียง และติดตั้งระบบไฟฟ้าต่าง ๆ