คิวอาร์โค๊ด วิธีป้องกันตนเองจากโควิด-19  และขั้นตอน/วิธีทำความสะอาด สำหรับอาคาร สถานที่ทำงาน โรงเรียน ร้านค้า  ตลาด เพื่อป้องกันเชื้อโควิด19

คิวอาร์โค๊ด วิธีป้องกันตนเองจากโควิด-19 และ วิธีทำความสะอาด สำหรับอาคาร สถานที่ทำงาน ร้านค้า  ตลาด โรงเรียน เพื่อป้องกันเชื้อโควิด19