22 เม.ย 64 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 211 ราย (รายใหม่วันนี้ +16 ราย , รักษาหายแล้ว 15 ราย)

รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเชียงราย วันที่ 22 เมษายน 64 เวลา 12.00 น 

- ผู้ป่วยยืนยันระรอกเมษายน 2564 (ตั้งแต่ 6 เมษายน 2564) สะสมจำนวน 211 ราย
- กำลังรักษา 196 ราย
- รักษาหายแล้ว 15 ราย
- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ (วันนี้) +16 ราย


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร.053-910384-5