เชียงรายเมืองศิลปะ และเป็นเมืองที่มีศิลปินมากที่สุดในประเทศ

เชียงรายเป็นหนึ่งในเมืองที่มีศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนเชียงรายได้อย่างกลมกลืน ทำให้เชียงรายเป็นเมืองที่มีศิลปินมากที่สุดในประเทศ ร่วมเดินทางไปเยือนเชียงราย กับ อ.สุวิทย์ ใจป้อม (นายกสมาคมขัวศิลปะ)