จังหวัดเชียงราย อันดับ19 ของประเทศไทย จาก 77จังหวัด จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64 เวลา 01:00 น.

จังหวัดเชียงราย 😷😥อันดับ19 ของประเทศไทย จาก 77จังหวัด

จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ และสะสม

วันที่ 1 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64 เวลา 01:00 น.