อำเภอเวียงแก่น... แจ้งให้ท่านที่ไปสถานที่เวลาดังกล่าว สังเกตุอาการตนเอง

อำเภอเวียงแก่น... แจ้งให้ท่านที่ไปสถานที่เวลาดังกล่าว สังเกตุอาการตนเอง


1. ให้สังเกตุอาการ และงดเดินทางไปในสถานที่ชุมชน ห้างสรรพสินค้า งานบุญประเพณี หรือสถานที่อื่นใด ที่มีลักษณะเดียวกัน สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ เป็นเวลา 14 วัน


2. ผู้ที่ไปสถานที่ในวันและเวลาดังกล่าวภายใน 14 วัน หากมีอาการผิดปกติ ดังต่อไปนี้ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ใกล้บ้าน หรือ สายด่วน COVID รพ.เวียงแก่น


สายด่วน รพ.เวียงแก่น 088-2909172 , 082-5833615