8 ข้อปฏิบัติ เมื่อทราบผลตรวจว่า "ติดโควิด-19"

8 ข้อปฏิบัติหากทราบผลตรวจ ติดโควิด-19 ควรทำอย่างไร

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422