ป.ป.ส. ขายทอดตลาดโคชนพันธุ์พื้นเมือง  11 ตัว มูลค่าขายทอดตลาดรวมกว่า 414,000 บาท


เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ปปส.ภาค 5 ทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 4/2564 ประเภทสิ่งมีชีวิต (โคชนและโคเนื้อ) จำนวน 11 รายการ ณ บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 13 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มูลค่ากว่า 414,000 บาท  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูล 24 คน 


ทั้งนี้สำหรับการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในคดียาเสพติดในครั้งนี้ เป็นคดีที่สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ตร.ภ 5  ตร.ภ.6  และสำนักงาน ป.ป.ส. ได้สนธิกำลังปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมยึดทรัพย์ เครือข่ายยาเสพติด นายบุญชัย แซ่มัว กับพวก (เครือข่ายลักลอบลำเลียงเฮโรอีน จำนวน 1,400 แท่ง , ยาบ้า 11 ล้านเม็ด, 8 ล้านเม็ด) ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย  จังหวัดพะเยา จังหวัดตาก และจังหวัดตราด จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 4 ราย  ตรวจยึดทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 7 แห่ง, รถยนต์ จำนวน 3 คัน ,รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน , โคชนและโคเนื้อ จำนวน 11 ตัว ,ทองรูปพรรณและพระเครื่องจำนวนหนึ่ง ,สมุดบัญชีเงินฝากและเอกสารอื่น ๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้น ประมาณ 20,480,000 ล้านบาท


โดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทสิ่งมีชีวิตครั้งนี้ คือ โคชนและโคเนื้อ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ทางราชการไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ เนื่องจากมีภาระค่าอาหาร และค่าเลี้ยงดูอื่นๆ โดยโคชนและโคเนื้อ ที่นำมาประมูลขายทอดตลาดในวันนี้ เป็นโคชนและโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง จำนวนทั้งสิ้น 11 ตัวทั้งนี้ เงินที่ได้จากการประมูลครั้งนี้จะเก็บรักษาไว้ที่ธนาคาร และภายหลังจากที่ศาลพิพากษาคดีให้เจ้าของคดีชนะ ทางสำนักงาน ป.ป.ส. ก็จะดำเนินการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่เจ้าของ แต่หากเจ้าของทรัพย์สินแพ้คดี เงินที่ได้จากการประมูลก็จะนำเข้ากองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป.