21 เมษายน ไปรษณีย์ อ.พาน ประกาศปิดทำการชั่วคราว หลังพบ พนักงานติดเชื้อโควิด-19

ไปรษณีย์ อ.พาน ประกาศปิดทำการชั่วคราว หลังพบ พนักงานติดเชื้อโควิด-19 จึงขอปิดเป็นการชั่วคราว 1 วัน ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เพื่อพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาด และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 22 เมษายน 2564