ไปรษณีย์ไทย ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดสาขาทั่วประเทศ เริ่ม 19 เม.ย. เป็นต้นไป


ไปรษณีย์ไทย ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดสาขาทั่วประเทศ เริ่มวันนี้เป็นต้นไป (19 เมษายน 2564)


- ที่ทำการไปรษณีย์ขนาดใหญ่ ในกทม ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัด
        เปิดให้บริการไม่เกินเวลา 18.00 น.

- ที่ทำการไปรษณีย์สาขาทั่วไปและภายในปั๊มน้ำมัน 
        เปิดให้บริการไม่เกินเวลา 17.00 น.

- ที่ทำการไปรษณีย์ในห้างสรรพสินค้า สนามบิน
        เปิดให้บริการไม่เกินเวลา 19.00 น.