ตั้งแต่ 21-30 เม.ย.64 สามารถขอรับคำปรึกษาและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้แจ้งกำหนดการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยให้บริการถึง 20 เมษายน 2564 นี้ (ตรวจที่ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน ข้างอาคารสมเด็จย่า)


ตั้งแต่ 21-30 เมษายน 2564 สามารถไปรับคำปรึกษาและตรวจหาเชื้อได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย
(สำหรับผู้ที่ไปสถานที่เสี่ยง หรือสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19) // Hotline COVID โฮงยาไทย โทร.061-2672332, 061-2671551 (ตลอด 24 ชม.)