ถนนคนเดินเชียงราย งดจัดกิจกรรม เสาร์ที่ 17 และ 24 เม.ย 64

ถนนคนเดินเชียงราย งดจัดกิจกรรม เสาร์ที่ 17 และ 24 เม.ย 64