คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เสนอ ศบค. ยกระดับการควบคุมโควิด-19 มีผลบังคับใช้ 2 สัปดาห์หลังสงกรานต์


คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ยกระดับพื้นที่จังหวัดเป็น 2 ระดับ คือ สีแดง 18 จังหวัด และสีส้ม 59 จังหวัด ทุกจังหวัด ปิดผับ บาร์ อาบ อบ นวด ห้ามรวมกลุ่มเกิน 50 คน งดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ยกเว้นในครอบครัว ร้านอาหารนั่งทานได้ ห้ามขาย ห้ามดื่มสุรา ซึ่งจะเตรียมเสนอ ศบค.วันที่ 16 เม.ย.นี้ และจะผลบังคับใช้ 2 สัปดาห์หลังสงกรานต์

ซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ร่วมกันพิจารณา เสนอแนะมาตรการที่เหมาะสม ยกระดับการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19. ได้กำหนดพื้นที่ควบคุมโรคโดยดูจากสถานการณ์ในจังหวัด และความเสี่ยงในการระบาด ซึ่งปรับพื้นที่จังหวัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้

- พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 18 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น  

- และอีก 59 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) นอกจากนี้ยังยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค ดังนี้

1.ปิดสถานบันเทิง ผับ,บาร์,อาบ อบนวด ทุกจังหวัด
2.ร้านอาหาร นั่งรับประทานในร้านได้ งดจำหน่ายและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพื้นที่สีแดงเปิดไม่เกินเวลา 21.00 น. สีส้มเปิดไม่เกิน 23.00 น. 
3.งดกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มกันเกิน 50 คน กรณีที่จำเป็นให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร
4.งดกิจกรรมงานเลี้ยง สังสรรค์ ยกเว้นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
5.งดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
6.ปิดสวนสนุกและงดเล่นเครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้า 

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือภาคเอกชน Work from Home ให้มากที่สุด เข้มมาตรการ DMHTT คือ การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนไทยชนะ/ หมอชนะ แยกกันรับประทานอาหาร ผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัด ขอความร่วมมือ Work from Home สังเกตอาการ 14 วัน ทั้งนี้ จะเสนอ มติจากที่ประชุม ฯ ต่อ ศบค. เพื่อพิจารณาในวันที่ 16 เมษายน 2564


// สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์