จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพิจารณาแนวทางยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3

จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพิจารณาแนวทางยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3


นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 22/2564 บ่ายวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย


โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับกระบวนการและพิจารณาแนวทางการยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะทำงานร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง


ที่ประชุมได้รับรายงานสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับโลก ระดับภูมิต่าง ๆ ของโลก ระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศอินเดียที่มีสถิติเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะแพร่ระบาดเข้ามาในเขตประเทศเมียนมา และคาดว่าจะแพร่ระบาดมายังประเทศไทยอีกครั้งในห้วงเวลาประมาณ 2 เดือนที่จะถึงนี้ จึงขอให้ทุกภาคส่วนระวังและติดตามสถานการณ์อย่าใกล้ชิด


ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีสถานการณ์เพิ่มขึ้น ในส่วนของจังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 11 ราย รวมผู้ป่วยสะสม จำนวน 70 รายโอกาสนี้ ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย

- การเว้นระยะห่างทางสังคม

- การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

- การหมั่นทำความสะอาดล้างมือ

- การตรวจวัดอุณหภูมิเป็นประจำ

- การใช้แอปปริเคชันไทยชนะ และ

- การปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัดด้วยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย และคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมของโรงแรมที่จะใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วย (Hospitel) ที่โรงแรมโกเด้นแลนด์ ถนนสนามบิน เขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นที่พักฟื้นของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนอาการหายเป็นปกติแล้ว แต่ยังจำเป็นต้องพักรักษาตัวตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย ซึ่งสภาพโดยทั่วไปมีความพร้อม และสามารถรองรับผู้ป่วยมาพักฟื้น ได้ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจำนวนผู้ป่วยจะลดลง ถึงระดับที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จะรองรับผู้ป่วยไว้ได้ทั้งหมดตามจำนวนเตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาลได้ต่อไปด้วย


..............................

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

13/04/64