รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

      วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น.  นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย ได้เข้าร่วมโครงการ "รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว" จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี  และมีผู้แทนภาคพุทธศาสนา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาสังคมเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ พุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) ต.ดอยฮาง จ.เชียงราย

 

 

ซึ่งเป็นการมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 11 หมู่บ้าน และร่วมปลูกพันธุ์กล้าไม้ในบริเวณพื้นที่ปลูกกล้าไม้ 11 ชุมชน ของพื้นที่เกี่ยวเนื่องดอยอินทรีย์ ได้แก่

 1. บ้านห้วยปูพัฒนา

2. บ้านยางคำนุ

3. บ้านผาเสริฐ

4. บ้านโป่งน้ำร้อน

5. บ้านโป่งนาคำ

6. บ้านดอยฮางนอก ต.ดอยฮาง

7. บ้านป่าสักทอง

8. บ้านหนองเขียว

9. บ้านแม่สาด (สาขา บ้านปางกลาง)

10. บ้านแม่สาด (สาขา บ้านปางก๊อ)

11.บ้านดอยฮางใน ต.แม่กรณ์