จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

      วันนี้ (7 เม.ย. 64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2564 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุม       การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ร่วมหารือและพิจารณาในประเด็นสำคัญๆ อาทิ มาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ การตรวจหาเชื้อเชิงรุก (ACF) กลุ่มครอบครัวที่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมาพักอาศัยหรือมาเยี่ยมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ 18 อำเภอ จำนวน 1,500 ราย พิจารณาสนับสนุนงบประมาณป้องกันยับยั้ง ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การขออนุญาตให้รถขนส่งสินค้า วัสดุก่อสร้าง โดยแพยนต์ข้ามแดนแม่น้ำโขง บริเวณอำเภอเชียงแสน


       นอกจากนั้นได้พิจารณาออกมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, และนครปฐม หากเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้รายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อให้ อสม. เฝ้าติดตามอาการ ไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นยังให้สถานบันเทิงปิดในเวลา 24.00 น. โดยจะมีคำสั่งและประกาศออกตามมาอีกครั้ง