Commis

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

6 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.อายุ 18-35 ปี
2.วุฒิม.3 ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ด้านงานครัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.สารมารถทำงานเป็นกะได้
5.มีใจรักงานบริการ

พนักงานเสิร์ฟ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.อายุ 18-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.มีใจรักด้านงานบริการ
4.มีมนุษยสมพันธ์ที่ดี
5.มีความอดทน
พนักงานขาย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
2.อายุ 20-35 ปี
3.มีประสบการณ์ด้านงานขาย
4.ทำงานล่วงเวลาได้
5.มีใจรักงานบริการ
พนักงานสโตร์

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.อายุ 25-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3.มีความละเอียดรอบคอบ
4.ทำงานล่วงเวลาได้
5.มีประสบการณ์ทำงานด้านสโตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่กิจกรรมกีฬา

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
2.อายุ 20-35 ปี
3.มีประสบการณ์ทำงานด้านการกีฬา
4.มีใจรักงานบริการ
แม่บ้าน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.อายุ 25-40 ปี
2.มีประสบการณ์ทำงานด้านแม่บ้าน
3.มีความอดทน
4.ทำงานล่วงเวลาได้
แคชเชียร์

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.อายุ 20-40 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์
4.มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต
พนักงานขับรถนำเที่ยว

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.อายุ 25-40 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
4.ชอบในงานบริการ
5.ทำงานล่วงเวลาได้
ข้อมูลติดต่อ

บริษัทสิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด

053-160636-7 ต่อ 104,103

hrsinghapark@hotmail.com

เลขที่ 99 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000