เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงราย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz แห่งเดียวในจังหวัดเชียงราย​ มีบุคลากรมีอาชีพ โชว์รูม และศูนย์บริการที่ได้รับมาตราฐานจาก Mercedes-Benz (ประเทศไทย)

ที่ปรึกษาด้านการขาย (Sale Consultant)

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
1. ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรการตลาด (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับรถยนต์ Mercedes-Benz
5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ลักษณะการทำงาน
1. ให้คำปรึกษา แนะนำรุ่นรถ ราคา และโปรโมชั่น
2. เสนอขายรถยนต์ให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทกำหนด
3. ดูแลลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างลูกค้ากับบริษัท
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
ช่างศูนย์บริการ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
1. ชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาชาช่างยนต์
3. มีทักษะในการวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์
4. มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน

ลักษณะการทำงาน
1. วิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องยนต์ระบบต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ ช่วงล่าง ไฟฟ้า แอร์ เป็นต้น
2. ซ่อม และควบคุบการทำงานของรถที่เข้ามาใช้บริการ
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงราย จำกัด

053-727123 (โชว์รูมเชียงราย) / 053-327270(ฝ่ายบุุคล205)

kanchana@cmi-cc.com

เลขที่ 308 หมู่.2 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000