พนักงานสินเชื่อ (ประจำสาขาแม่สาย, เชียงของ)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
-วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารสินเชื่อลูกค้าให้ได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
-ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ดูความสามารถการชำระหนี้ของลุกค้า
-อนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
-ติดตามรายงานสถานะลูกหนี้โดยรวมเสมอ
-ติดต่อลูกค้าที่บ้านเพื่อทำสัญญาซื้อขาย
-ติดตามหนี้จากลูกหนี้ของบริษัททั้งทางโทรศัพท์และที่บ้าน
-เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่นในการจัดเก็บติดตามหนี้
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
- เป็นคนในพื้นที่พิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานธุรการ (ประจำสาขาแม่จัน,แม่สาย)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- ดูแลการรับเงินและออกใบเสร็จรายวันของลูกค้าเพื่อส่งสำนักงานใหญ่
- ดูแลการเบิก-จ่าย ต่างๆประจำสาขา
- พิมพ์ จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารภายในและภายนอกของบริษัท
- ทำเรื่องตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆของสาขาเพื่อนำส่งสำนักงานใหญ่
- งานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
- บุคลิกดี มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
ช่างบริการ (เชียงรุ้ง,ห้วยไคร้,พาน)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
-งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า
-งานติดตั้ง เพิ่มเติม และปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
-งานบริการ ตรวจ บำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
-ดูแลและทำความสะอาด อะไหล่และอุปกรณ์การซ่อม
-ติดตามและรายงานการซ่อม แก้ไข ติดตั้ง ประจำวัน
- เพศ ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขี้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้พื้นฐาน การติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น
- มีใจรักงานบริการ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงานพนัก
พนักงานขาย (ประจำสาขาฝาง,พาน,แม่สาย)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- ขายสินค้าหน้าร้าน, จัดเก็บดูแลสินค้า, ตรวจนับสินค้าและบันทึกการขาย
- เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขายและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า, ติดตามการหลังการขาย
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, ส่วนลดตัวสินค้า, โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ช่วยกระตุ้นในการขาย
- ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่น การตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซื้อสินค้า หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดให้แก่ลูกค้า ทำการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า เป็นต้น
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ
- มีความรู้พื้นฐาน ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, IT
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน
พนักงานขาย IT (สำนักงานใหญ่)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- สามารถแนะ นำสินค้าได้ จัดสเปคได้ตามงบประมาณ เรียนรู้สินค้า ไอทีอยู่ตลอดเวลา
- มีทักษะในการขายเชิงการอธิบาย สามารถเข้าใจลูกค้า ตามบุคลิกของลูกค้า
- ดูแลลูกค้าเก่าและใหม่หลังการขาย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
- จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานร่วมกับองค์กรได้เป็นอย่างดี
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

053-774774 ต่อ 104

sahathanee.hr@gmail.com

เลขที่ 99/15 หมู่.13 ถนน.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

สวัสดิการพนักงาน - กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน - รักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมและเบิกค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน - ชุดยูนิฟอร์ม - เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆเช่น งานสมรส, งานศพฯลฯ - อบรมและสัมมนาตามตำแหน่งและงานที่ได้รับผิดชอบ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสวัสดิการเลี้ยงสังสรรค์ภายในแผนก - โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท เอกสารและหลักฐานในการสมัคร 1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ 2 สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ 3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 4 สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ 1 ใบ 5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี 1 ใบ 6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามี 1 ใบ หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งงานที่ประกาศ ถ้ามีประสบการณ์ , ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท สหธานี มาร์เก็ตติ้ง จำกัดสำนักงานใหญ่ เชียงราย 99/15 ม.13 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 หรือ ทุกสาขาวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. โทรสอบถามได้ที่ 053-774774 ต่อ 104 ฝ่ายบุคคล หรือส่ง resume e-mail : sahathanee.hr@gmail.com

ตำแหน่งงานล่าสุด