รายละเอียดตำแหน่งงาน

ที่ปรึกษาการขาย (พนักงานขาย) สาขาเชียงของ

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 9,500 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
-มีใจรักงานขาย
-มีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์

สวัสดิการ
- ซื้อรถราคาพิเศษ
- นำรถมาตรวจเช็คราคาพิเศษ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ค่าคอมมิชชั่น
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- วันหยุดประจำปี
- อบรม / หนังสือ บริษัทให้สนับสนุนให้พนักงานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ติดต่อได้ที่
บริษัท อีซูซุเชียงราย ( 2002) จำกัด สาขาเชียงของ
เลขที่ 123 หมู่ 7 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร. 095-1451818
อีเมล์ : hrhornbillgroup@gmail.com
พนักงานพัฒนาระบบงาน สาขาสี่แยกศรีทรายมูล

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ


คุณสมบัติ
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีใจรัก มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น สนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- รวบรวมความต้องการของระบบจากลูกค้า ,วิเคราะห์ , ออกแบบ และจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาระบบ
- เก็บ Business Requirement
- วิเคราะห์ Business Requirement เพื่อประเมินหาความเป็นไปได้ของระบบ
- Design และวางระบบงานให้คล้องจอง กับปัญหาของแต่ละธุรกิจ
- จัดทำและนำเสนอ Proposal งานให้ลูกค้า
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคนในทีม
- ทำ Function Requirement, Program Specification ให้กับคนในทีม
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ Support การทำงานของคนในทีมและลูกค้า
- ทดสอบระบบและตรวจผลการทำงานของทีม ก่อนนำส่งลูกค้า
- นำเสนองวดงานและรับ feedback ปรับแก้จากลูกค้า
- จัดทำเอกสารสำหรับส่งมอบงานให้ลูกค้า
สวัสดิการ
- ซื้อรถราคาพิเศษ
- นำรถมาตรวจเช็คราคาพิเศษ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- วันหยุดประจำปี
- อบรม / หนังสือ บริษัทให้สนับสนุนให้พนักงานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ

ติดต่อได้ที่
บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด สี่แยกศรีทรายมูล
เลขที่ 145/16-17 หมู่ 11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 095-1451818
อีเมล์ : hrhornbillgroup@gmail.com
คนสวน

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 315 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
-มีประสบการณ์ด้านงานสวน และ งานบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- ซื้อรถราคาพิเศษ
- นำรถมาตรวจเช็คราคาพิเศษ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- วันหยุดประจำปี


ติดต่อได้ที่
บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด สาขาศรีทรายมูล
เลขที่ 106/16-17หมู่ 11 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทร. 095-1451818
อีเมล์ : hrhornbillgroup@gmail.com
กราฟฟิคดีไซน์ (กลุ่มนกเงือก) สาขาศรีทรายมูล

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 10,200 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
-เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
-มีใจรักงานออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์
-มีประสบการณ์ด้านงานกราฟฟิคดีไซน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ซื้อรถราคาพิเศษ
- นำรถมาตรวจเช็คราคาพิเศษ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- วันหยุดประจำปี
- อบรม / หนังสือ บริษัทให้สนับสนุนให้พนักงานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ติดต่อได้ที่
บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด สาขาศรีทรายมูล
เลขที่ 145/1 หมู่ 17 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 095-1451818
อีเมล์ : hrhornbillgroup@gmail.com
พนักงานอะไหล่

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 9,500 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
-มีประสบการณ์ด้านงานอะไหล่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์

สวัสดิการ
- ซื้อรถราคาพิเศษ
- นำรถมาตรวจเช็คราคาพิเศษ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสังคม
- ค่าคอมมิชชั่น
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- วันหยุดประจำปี
- อบรม / หนังสือ บริษัทให้สนับสนุนให้พนักงานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ติดต่อได้ที่
บริษัท อีซูซุเชียงราย ( 2002) จำกัด สาขาศรีทรายมูล
เลขที่ 145/1 หมู่ 11 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร. 095-1451818
อีเมล์ : hrhornbillgroup@gmail.com
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด สำนักงานใหญ่

095-1451818

hrhornbillgroup@gmail.com

เลขที่ 255 หมู่.3 ถนน.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด