พนักงานบัญชี สาขาแม่จัน

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลงบันทึกบันชีรับ-จ่าย รายการประจำวัน
จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี
ตรวจเช็คความถูกต้องเอกสารภายใน (ใบแปรรูป, ใบสั่งซื้อ, ใบส่งของ ฯลฯ)
ตรวจสอบสต๊อกสินค้า

คุณสมบัติ
ปวส หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ทางงานด้านบัญชี
หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word excel ได้เป็นอย่างดี
พักอาศัยอยู่ในอำเภอแม่จันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ชุดฟอร์มพนักงาน
-เบี้ยขยัน
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี
-งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี
-โบนัสประจำปี
ธุรการ

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

หญิง อายุ 25 - 35 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ สาขาบริหารการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถประสานงานระหว่างบุคคล หรือระหว่างองค์กรได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบสูง
อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม word,excel ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะของงาน
1.เช็คสถิติการมาทำงานของพนักงาน
2.ติดต่อประสานงาน เดินเอกสาร,ธนาคาร,ติดต่อหน่วยงานราชการ
3.ดูแลเรื่องภาษีป้าย ภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน
4.ดูแลสัญญาเช่าต่างๆ
5.ดูแล ควบคุม งานทะเบียนรถ พรบ. ภาษี และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ของบริษัท
6.ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน
พนักงานขาย / แคชเชียร์ สาขาแม่จัน

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ สัตวบาล สัตวศาสตร์
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word excel ได้เป็นอย่างดี
ต้องการคนในพื้นที่ อ.แม่จัน หรือใกล้เคียง

หน้าที่
- ขายสินค้าอาหารสัตว์ อุปกรณ์สำหรับสัตว์ และยาสำหรับสัตว์
- ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในร้าน
- ขายสินค้า แนะนำสินค้า
- คิดเงินเมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้า
- วางแผนการจัดโปรโมชั่นเพื่อกระจายสินค้า
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท T.V.F. (2002) จำกัด

093-1301818

kornkamon5365@gmail.com

เลขที่ 96/4-5 ถนน.ราชโยธา ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000