รายละเอียดตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาการบริหารการจัดการ บริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. สามารถประสานงานกับหน่วยงานราชการ/สำนักงานบัญชีหรือหน่วยงานอื่นๆ
6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ทำ
1.ทำหน้าที่ทำสัญญาจ้าง/สัญญาทดลองงาน
2.สรุปพนักงานเข้า-ออก
3.ทะเบียนประวัติพนักงาน
4.ตรวจเช็คเวลาทำงานของพนักงาน (ขาด,ลา,มาสาย)
5.งานประกันสังคม
6.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับการทำงาน
1. วันทำงาน จันทร์ – เสาร์
2. เวลาทำงาน 8.30 - 17.30 น.
3. สถานที่ปฎิบัติงาน สาขาเชียงราย

ติดต่อสอบถามได้ที่ : บริษัท ไทยจีพีเอส แทรกเกอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
509/48-49 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โทร 02-1148153 ต่อ 97 (วันทำการ วันทำงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. )
หรือส่งประวัติมาที่ E-Mail : hr@thaigpstracker.co.th
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท ไทยจีพีเอส แทรกเกอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

02-1148153 ต่อ 97

hr@thaigpstracker.co.th

เลขที่ 509/48-49 หมู่.9 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ตำแหน่งงานล่าสุด