Sale executive

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชาย หรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วางแผนกลยุทธ์การตลาด การขายและหารายได้ให้กับโรงแรม
- สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที
- สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานแผนกอื่นได้
- มีความอดทน ขยันและซื้อสัตย์ต่อหน้าที่
- สามารถขับรถยนต์ได้
- มีประสบการณ์ด้านงานขายห้องพักโรงแรม 2 ปีขึ้นไป
พนักงานฝ่ายขาย / Sales

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วางแผนกลยุทธ์การตลาด การขายและหารายได้ให้กับโรงแรม
- สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที
- สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานแผนกอื่นได้
- มีความอดทน ขยันและซื้อสัตย์ต่อหน้าที่
- สามารถขับรถยนต์ได้
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Food and Beverage Supervisor

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศชายหรือ หญิง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- มีทักษะในการวางแผนงาน การควบคุมงาน
- ดูแลพื้นที่ห้องอาหาร/ห้องประชุมสัมมนา ทั้งหมด
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- บุคลิกดี สุขภาพแข็งแรง
- มีใจรักงานบริการ และทำงานเป็นทีม
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
- มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรแล้วผู้ร่วมงาน
กุ๊ก อาหารไทย/จีน

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชาย หรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหารไทย หรืออาหารจีน
-มีประสบการณ์ในการเป็นกุ๊กอย่างน้อย 1-2 ปี
- สามารถทำงานเป็นกะ, เสาร์อาทิตย์ หรือตามตารางปฏิบัติงานที่กำหนดให้ได้
- มีความคิดสร้างสรรค์
- ขยัน อดทน ซื้อสัตว์
Barista

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชาย หรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
- สามารถทำงานเป็นกะ และเสาร์อาทิตย์ได้
 - บุคลิกดี สุขภาพแข็งแรง รักงานบริการ ขยัน อดทน
 - ไม่มีประสบการณ์ สามารถสอนได้
แม่บ้าน 

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 - 45 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- มีประสบการณ์ พร้อมเริ่มงานทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานยกกระเป๋า เบลบอย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

*  เพศชาย อายุตังแต่ 25 ปีขึ้นไป
*          มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรง มีบุคลิกภาพที่ดี
*          สามารถทำงานเป็นกะได้
*          ถ้าสามารถขับรถยนต์ส่วนบุคคล และมีใบอนุญาตขับขี่ หรือ สามารถพูดได้มากกว่า 1 ภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานดูแลสระว่ายน้ำ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

* เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป
* รักความสะอาด 
* สามารถว่ายน้ำได้ 
* การศึกษาระดับมัธยมต้นขึ้นไปสามารถทำงานเป็นกะได้
* บุคลิกดี สุขภาพแข็งแรง รักงานบริการ สุภาพ มีไหวพริบ
* ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ข้อมูลติดต่อ

โรงแรมภูฟ้าวารี รับสมัครพนักงาน

053912333

phufawaree@gmail.com

เลขที่ 888 ถนน.พหลโยธิน ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100