พนักงานขายหน้าร้าน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : 10,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
1.เพศหญิงเท่านั้น
2.อายุ 22 - 30 ปีขึ้นไป
3.หากเกิดปีขาล ปีมะเส็ง ปีมะเมีย ปีมะแม ปีจอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส สาขาการบัญชี, การบริหาร, การตลาด, การจัดการ
5. มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส บุคลิกภาพดี
6.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เปิดรับความรู้ใหม่
7.มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
8.เป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ/ตำแหน่งพนักงานหน้าร้าน
1.หยุดทุกวันอาทิตย์
2.ค่าคอมมิชั่น
3.ทุนการศึกษาบุตร
4.ประกันสังคม หลังจากทำงานครบ 3 เดือน

**เอกสารประกอบการสมัคร**
รูปที่แต่งกายสุภาพและถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 2ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
5.สำเนาใบอนุญาตขับขี่ ถ้ามี
6.หนังสือขออนุญาตทำงานคนต่างด้าว/พื้นที่สูง ถ้ามี
ข้อมูลติดต่อ

Telewiz Maesai

087-7877866

wassana1507ssa@gmail.com

เลขที่ 22 หมู่.10 ถนน.พหลโยธิน ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130