รายละเอียดตำแหน่งงาน

Content Creator

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเขียน Content และ Caption สำหรับเว็บไซต์ และสื่อ Social Media สนุกๆ ทั้ง Review Content, Value Content และ Sell Content ได้
2. ดูแล Social Media Platform (Facebook, Instagram, Line official, SEM, GDN)
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้ Social Media และนำมาพัฒนา Content ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4. ดูแล Social Media Post ทั้ง Media schedule และ Copywriting ใน Platform FB, IG, Line OA, Youtube
5. วางแผน Content ในแต่ละเดือน
6. ทำรูปภาพ/ VDO ประกอบ Content
7. คิดกิจกรรมการตลาดใหม่ๆ ที่สร้างความพอใจแก่ลูกค้า
8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการออกแบบ สาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
พนักงานธุรการขายปลีก

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : 12,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1.จัดทำใบสั่งจอง, ใบยืนยันการซื้อขายสินค้า
2.จัดทำข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
3.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายเมื่อจัดทำเอกสารแล้วเสร็จ
4.จัดทำรายงานสรุปการเปิดขายสินค้าทุกชนิดประจำเดือน
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
1. เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (พิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทนต่อแรงงกดดันด้านต่างๆ ได้ดี
5. ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดีเยี่ยม
พนักงานจัดซื้อ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 12,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1.รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อสินค้าเพื่อนำมาจำหน่าย
2.ติดต่อซัพพลายเออร์ สอบราคาเทียบราคาตามใบขอซื้อ
3.จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อและกำหนดเวลาของเข้า/จัดส่งให้ทันกำหนดที่ผู้ขอซื้อแจ้ง
4.จัดทำการรับ/เบิกวัตถุดิบ เช็คยอดและสรุปประจำเดือน
5.จัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย / หญิง อายุ 23-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (พิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทนต่อแรงงกดดันด้านต่างๆ ได้ดี
พนักงานบัญชี

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 12,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1.รับผิดชอบงานบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
2.ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จ Express, Smile Account ได้เป็นอย่างดี
2.จัดทำเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
1. เพศหญิง อายุ 23-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (พิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทนต่อแรงงกดดันด้านต่างๆ ได้ดี
พนักงานคลังสินค้า

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 9,450 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1.ตรวจสอบสินค้าและเช็คความถูกต้องของสินค้าภายในคลังสินค้า
2.ดูแลรับผิดชอบสินค้าที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. มีความตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทนต่อแรงงกดดันด้านต่างๆ ได้ดี
พนักงานขับรถโฟคลิฟท์

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 9,450 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1.ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อย้ายสินค้าภายในคลังสินค้า
2.ตรวจสอบสินค้าและเช็คความถูกต้องของสินค้าภายในคลังสินค้า
3.ดูแลรับผิดชอบสินค้าที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. สามารถขับโฟล์คลิฟท์ได้เป็นอย่างดี คล่องแคล่ว
3. มีความตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทนต่อแรงงกดดันด้านต่างๆ ได้ดี
พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 12,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1.จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
2.ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จนถึงมือลูกค้า
3.เก็บเงินกับลูกค้าที่ชำระหลังจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. มีใบอนุญาติในการขับขี่ประเภท ท.2, บ2
3. มีประสปการณ์ในการขับรถ 6 ล้อ
4. ใจเย็น รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง
5. ขยัน อดทน สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา
พนักงานขับรถส่งสินค้าด่วน (สกายแลป)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 9,450 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1.จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
2.ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จนถึงมือลูกค้า
3.เก็บเงินกับลูกค้าที่ชำระหลังจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
3. มีประสปการณ์ในการขับรถส่งสินค้า
4. ใจเย็น รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง
5. ขยัน อดทน สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา
ช่างยนต์

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 12,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1.ดูแล จัดการ ซ่อม รถบรรทุกประเภท 6 ล้อ, 10 ล้อ
2.จัดหาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถบรรทุก
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์รถบรรทุก 6 ล้อ, 10 ล้อ
3. มีประสปการณ์ในการซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ, 10 ล้อ
4. ใจเย็น รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง
5. ขยัน อดทน สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา
พนักงานตามรถ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

10 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 9,450 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2.มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ยกของหนักได้ ไม่เกี่ยงงาน
3.ขยัน อดทน สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา
คนสวน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อ่านออก เขียนได้
- ขยัน มีความอดทน มีระเบียบวินัย รักความสะอาด
- ลักษณะงาน ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดสวน
- ทำงานช่างได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
MC (ไลฟ์สด)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- ผู้หญิงสาวสวย อายุ 20ปีขึ้นไป
- พูดจาฉะฉาน น้ำเสียงไพเราะ มั่นใจในตัวเอง
- มีความกระตือรือร้น
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท ทรัพย์สกล 1994 จำกัด

053-644040-1

subsakon.hr@gmail.com

เลขที่ 265 หมู่.3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

อื่น ๆ

บริษัท ทรัพย์สกล 1994 จำกัด (โฮมโชว์) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดำเนินธุรกิจโมเดิร์นเทรด วัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทให้เลือกสรร และให้บริการ กำลังขยายกิจการและต้องการบุคลากรที่สนใจร่วมงานกับบริษัท ด่วน!!


** เอกสารและหลักฐานในการสมัคร


1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ


2 สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ


3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ


4 สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ 1 ใบ


5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี 1 ใบ


6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามี 1 ใบ


** หมายเหตุ : สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ทรัพย์สกล 1994 จำกัด (โฮมโชว์ แม่สาย) ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) หรือส่ง RESUME : subsakon.hr@gmail.com หรือ https://forms.gle/KEaq4bsFVVFh99sr7

ตำแหน่งงานล่าสุด