1.พนักงานต้อนรับห้องอาหาร

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

4 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศหญิง,ชาย
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถเข้างานเป็นกะได้
- ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รักงานขาย อดทน ตรงต่อเวลา
- หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
2. พนักงานซักรีด(ชาย)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศชาย
-วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
-มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รักงานบริการ อดทน ตรงต่อเวลา
-หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
3.ช่าง

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชาย
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- สามารถเข้างานเป็นกะได้
- ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
- หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. พนักงานแม่บ้าน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชาย,หญิง
-เป็นคนไทยหรือมีบัตรสีชมพูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
-มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
-เป็นคนละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด
-หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5.Bell Boy

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- เพศชาย
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รักงานขาย อดทน ตรงต่อเวลา
6. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-ไม่จำกัดเพศ
-วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
-มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รักงานขาย อดทน ตรงต่อเวลา
-หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ข้อมูลติดต่อ

โรงแรมนาคนครา

053717700

salenaknakara@gmail.com

เลขที่ 661 ถนน.อุตรกิจ ต.เมืองเชียงราย อ.เวียง จ.เชียงราย 57000