1. ฝ่ายขาย (ออนไลน์) หลายอัตรา

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

4 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย- หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถเรื่องการถ่ายรูป
- การคิด content
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
- หากมีประสบการณ์เรื่องการขายของออนไลน์มา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำตำแหน่ง / คอมมิสชั่น / เบี้ยขยัน / ประกันสังคม / ชุดยูนิฟอร์ม
2. ที่ปรึกษางานบริการ (SA) สาขาบ้านดู่ 1 แม่จัน 2 แม่สาย 1

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

4 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส.ช่างยนต์ หรือ ป.ตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ในการทำงานของระบบรถยนต์
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
- มีทักษะการบริการ และสามารถสื่อสารได้ดี
3. อะไหล่ สาขาบ้านดู่ 1

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส. / ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- หากมีความรู้เกี่ยวกับด้านชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ช่างรถใหญ่ สาขาแม่จัน 2

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส.ช่างยนต์ หรือ ป.ตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ในการทำงานของระบบรถยนต์
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
- มีความละเอียดรอบคอบ หากมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. พนักงานล้างรถ สาขาแม่จัน 1 และแม่สาย 1

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
- หากมีประสบการณ์ทำงานคาร์แคร์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ช่างรถเล็ก สาขาแม่จัน 1

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส.ช่างยนต์ หรือ ป.ตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ในการทำงานของระบบรถยนต์
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
- มีความละเอียดรอบคอบ หากมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ลูกค้าสัมพันธ์ สาขาแม่จัน 1

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ / งานบริการลูกค้า
- มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักงานด้านบริการ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

***ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำตำแหน่ง / เบี้ยขยัน / ประกันสังคม / ชุดยูนิฟอร์ม
ข้อมูลติดต่อ

บจก. อีซูซุสงวนไทยเชียงราย

086-430-1805

hr.stc.cr@gmail.com

เลขที่ 222 หมู่.2 ถนน.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100