รายละเอียดตำแหน่งงาน

ผู้จัดการส่วนบุคคล (HR Manager / HR Business Partner Manager)

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปีขึ้นไป

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

Responsibilities:

- Drive and deliver HR initiatives to support business needs, recruitment, talent development, employee engagement, compensation and benefits, management development and organizational change.
- Communicating and coordinating human resource development jobs to all departments.
- Creating and improving job descriptions aligned with the organization chart, including job analysis.
- Prepare and consolidate employee data such as leaves, O.T., time attendance with timely manner.
- Execute data and prepare report of performance appraisal to Management Team.
- Explore improvement opportunities on work process to drive and increase efficiency and effectiveness.
- Ensure work process and documentation under responsibility.
- Support and take part in an engagement activities.
- Other tasks as assigned.

Requirements:
- Bachelor's degree in any related field.
- Minimum 5 years of relevant experience.
- Good analytical, interpersonal, communication skill.
- Can work well with team, active, and has business acumen.
- Good computer literacy; Microsoft Excel is a must.

You can contact our Human Resource Department at 085-695-4599
IT Support - Programmer & Application สำนักงานใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียดงาน
- พัฒนาระบบ เช่น ระบบ SAP - ABAP programming, RPA
- เขียนโปรแกรม เช่น APAB, API, RPA เพื่อพัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับระบบ SAP เช่น ระบบ DMS, NIDS, MOAI
- Support การใช้งานระบบ SAP เช่น การสร้างรหัสวัสดุ
- Support งาน BI เช่น Export CSV file
- ทดสอบ และประเมิณระบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น
- Install, configure Computer Hardware operating system และ Application
- ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, Network, SAP ตามที่ได้รับแจ้ง
- ดำเนินการด้าน Email, SAP user ตาม HR แจ้ง
- งานด้านการจัดทำเอกสารคู่มือ

คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
3. บุคลิกภาพดี มีความน่าเชื่อถือ
4. สามารถทำงานทั้งแบบทีมและแบบเดี่ยวได้
5. มีความเป็นผู้สอนและผู้เรียนได้ในตัวเอง

ผลตอบแทนและสวัสดิการ
- เงินเดือนและรายได้อื่นตามนโยบาย
- เครื่องแบบพนักงาน
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- สวัสดิการอื่นตามนโยบาย

สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท กรีนวิง จำกัด สำนักงานใหญ่ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09:00 น. - 16:00 น.
หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ hr.greenwing@gmail.com สนใจสอบถามได้ที่ 085-695-4599
พนักงานการเงิน สาขาริมกว้าน

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รับสมัครพนักงานการเงินสาขาป่างิ้ว และสาขาริมกว้าน สาขาละ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
3. มีใจรักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและลูกค้า
4. บุคลิกภาพดี มีความน่าเชื่อถือ
5. มีความรู้ด้านการคำนวณขั้นพื้นฐาน
6. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
7. หากมีประสบการณ์ด้านการเงิน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลตอบแทนและสวัสดิการ
- เงินเดือนและรายได้อื่นตามนโยบาย
- เครื่องแบบพนักงาน
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- สวัสดิการอื่นตามนโยบาย

สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท กรีนวิง จำกัด สำนักงานใหญ่ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09:00 น. - 16:00 น.
หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ hr.greenwing@gmail.com สนใจสอบถามได้ที่ 085-695-4599
พนักงานขายรถจักรยานยนต์ สาขาเจ็ดยอด

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- ให้คำแนะนำการขายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
- ประสานงานลูกค้ากับไฟแนนซ์
- ตรวจดูความเรียบร้อยและความสะอาดของรถ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. มีใจรักการขาย มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและลูกค้า
4. บุคลิกภาพดี
5. มีความรู้ด้านการคำนวณขั้นพื้นฐาน
6. สามารถใช้งาน MS-Excel ได้
7. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลตอบแทนและสวัสดิการ
- เงินเดือนและรายได้อื่นตามนโยบาย
- เครื่องแบบพนักงาน
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- สวัสดิการอื่นตามนโยบาย

สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท กรีนวิง จำกัด สำนักงานใหญ่ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09:00 น. - 16:00 น.
หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ hr.greenwing@gmail.com สนใจสอบถามได้ที่ 085-695-4599
พนักงานขายรถจักรยานยนต์ สาขา CUB House

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน
- ให้คำแนะนำการขายรถจักรยานยนต์ Classic แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
- มีความรู้เกี่ยวกับอะไหล่รถจักรยานยนต์
- ตรวจดูความเรียบร้อยและความสะอาดของรถ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. มีใจรักการขาย มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและลูกค้า
4. บุคลิกภาพดี
5. มีความรู้ด้านการคำนวณขั้นพื้นฐาน
6. สามารถใช้งาน MS-Excel ได้
7. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลตอบแทนและสวัสดิการ
- เงินเดือนและรายได้อื่นตามนโยบาย
- เครื่องแบบพนักงาน
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- สวัสดิการอื่นตามนโยบาย

สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท กรีนวิง จำกัด สำนักงานใหญ่ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09:00 น. - 16:00 น.
หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ hr.greenwing@gmail.com สนใจสอบถามได้ที่ 085-695-4599
บริษัท กรีนวิง จำกัด รับสมัครพนักงานสินเชื่อสาขา ป่างิ้ว น้ำลัด เวียงแก่น ห้วยไคร้ พะเยา ริมกว้าน เชียงคำ แม่ใจ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

8 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รับสมัครพนักงานสินเชื่อสาขา ป่างิ้ว น้ำลัด เวียงแก่น ห้วยไคร้ พะเยา ริมกว้าน เชียงคำ แม่ใจ สาขาละ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
3. มีใจรักการบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและลูกค้า
4. บุคลิกภาพดี มีความน่าเชื่อถือ
5. มีความรู้ด้านการคำนวณขั้นพื้นฐาน
6. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
7. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

ผลตอบแทนและสวัสดิการ
- เงินเดือนและรายได้อื่นตามนโยบาย
- เครื่องแบบพนักงาน
- สวัสดิการประกันสังคม
- สวัสดิการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน
- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
- สวัสดิการอื่นตามนโยบาย

สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท กรีนวิง จำกัด สำนักงานใหญ่ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09:00 น. - 16:00 น.
หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ hr.greenwing@gmail.com สนใจสอบถามได้ที่ 085-695-4599
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท กรีนวิง จำกัด

085-695-4599

hr.greenwing@gmail.com

เลขที่ 460 หมู่.5 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

ตำแหน่งงานล่าสุด