เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น แอนด์ แพลตฟอร์ม คอร์ปอเรชั่น บริษัทพัฒนาและดำเนินธุรกิจทางด้านแพลตฟอร์ม กำลังมองหาคนไฟแรงมุ่งมั่น มาร่วมพัฒนาทีม เพื่อดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์และพัฒนาธุรกิ

Operation Manager

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Business, Logistics, MBA หรืออื่นๆ
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านไอที มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์การคุมทีมสตาร์ทอัพมากกว่า 10 คนมาก่อน
- ถ้าเคยทำงานด้านโลจิสติกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
- มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
- มีความเป็นผู้นำสูง สามารถนำทีม และสอนงานให้ทีมงานได้
- ขยัน อดทนและ สุขุมรอบคอบ ใจเย็น
- ปรับปรุงพัฒนาตัวเองและสอนทีมงานความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และมุ่งมั่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน และมีการวัดผลทีม อย่างสม่ำเสมอ
Web programmer จำนวนหลายอัตรา

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer
- เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP, Node.js ได้
- คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
- มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
- มีความสามารถในการออกแบบ ฐานข้อมูล MySql หรือ MongoDB ได้
- มีความสามารถในการเขียนหน้าบ้านด้วยภาษา HTML/CSS/Javascript/Jquery/Bootstrap ได้หรือเคยใช้ framework เช่น Angular, Vue, React
- มีความเข้าใจโครงสร้าง OOP หรือ MVC ดีไซน์ และมีทักษะการใช้ PHP framework เช่น CodeIgniter
- หากมีประสบการณ์การใช้ CMS Opencart, Magento หรือ CMS e-commerce อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Mobile Programmer จำนวนหลายอัตรา

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer
- เขียนแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java/Kotlin, Objective-C , Swift, React Native, Unity อย่างน้อย 1 ภาษา
- คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
- มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
- ถ้ามีทักษะในการใช้ API ของ Google, Facebook ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้าเคยทำด้าน AR/VR/AI/Block chain จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Trainee (นักศึกษาฝึกงาน)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- กำลังศึกษาปริญญาตรี ในสาย Computer, IT, Software Engineer, Business, Marketing
- คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
- มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
- ถ้ามีทักษะในการเขียนโปรแกรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ถ้าเคยทำด้างานเขียนคอนเทนท์ หรือ มีความรู้ด้านมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Tester

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

3 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- ค้นหาบัก อย่างเป็นระบบ รายงานบัก ตลอดจนสามารถอธิบายบักที่เจอกับทีมงานได้ และวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริง และแนวทางแก้ไขได้
- สนใจใน Software Engineering Process สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้ดียิ่งๆ ขึ้น
- ถ้าเขียน Unit testing, Automated testing ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถคิดและวางแผนงานการเทสท์ (Test planning) วางกลยุทธในการเทสท์ (Test Strategy) ได้หลากหลายแนว ทั้ง UI, Functional, Performance, Security
- มีทักษะทางด้านการใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารที่ดี และสามารถอธิบายบักที่เจอกับทีมงานได้ และวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริง และแนวทางแก้ไขได้
- มีความรู้รอบตัวสูง และมักมองเห็นสิ่ง ที่คนส่วนใหญ่อาจลืมไป หรือยังไม่รู้
- สามารถบาลานซ์ระหว่าง การปรับปรุงคุณภาพ และการทำให้ชิ้นงานออกมามีคุณภาพ กับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วได้
Project Manager

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาย Computer, IT, Software Engineer, Business, MBA หรืออื่นๆ หรือมี ประสบการณ์ด้านไอที มากกว่า 1 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การคุมโปรเจ็คและทีมโปรแกรมเมอร์
- ถ้ามีประสบการณ์ ในการเขียนแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Java/Kotlin, Swift, React Native, PHP, Node.js, C# .Net Core, AngularJS, Linux command อย่างน่อยหนึ่งภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการนำ เทคนิคการบริหารงานโครงการซอฟท์แวร์ที่เหมาะสม มาประยุกต์ใข้กับบริษัท ทั้งเรื่องการประเมิณ cost, resource และ timeline ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ด้านไอที เทคโนโลยี ต่างๆ และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา
- สามารถปรับใช้ และเป็นเป็นโค้ชในการประยุกต์ใช้ Agile Process หรือ Software Process อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริษัทได้
- สามารถปรับใช้ และเป็นเป็นโค้ชในการประยุกต์ใช้ CI/CD, Automate Test, DevOps Tools ให้กับบริษัทได้
- คิดวิเคราะห์อย่างมีหลักการและเหตุผล
- มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
- มีความเป็นผู้นำสูง สามารถนำทีม และบริหารโปรเจ็คให้สำเร็จตามระยะเวลาและต้นทุนที่กำหนดได้
- ขยัน อดทนและ สุขุมรอบคอบ ใจเย็น
- ปรับปรุงพัฒนาตัวเอง และมุ่งมั่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน และมีการวัดผลทีม อย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น แอนด์ แพลตฟอร์ม คอร์ปอเรชั่น

0619897411

contact@advancedsolution.co

เลขที่ 58/3 หมู่.2 ถนน.พหลโยธิน ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

อื่น ๆ

บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น แอนด์ แพลตฟอร์ม  คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนา แพล็ตฟอร์ม และกำลังดำเนินธุรกิจ แพล็ตฟอร์มต่างๆ  กำลังมองหาคนสปิริตแรง เพื่อดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ

ตำแหน่งงานล่าสุด