รายละเอียดตำแหน่งงาน

ธุรการ

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติทั่วไป
- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย ถึง ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ปวช .-ปริญญาตรี)
- มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (Word ,Excel,PowerPoint ) และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี และ ถ้าได้ Photoshop ตัดแต่งภาพได้ด้วยยิ่งดี
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
- มนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานบริการ
- มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติพิเศษ
**- หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการเอกสารวีซ่า และเอกสารด้านใบอนุญาตทำงานของอาสาสมัครต่างชาติในมูลนิธิจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
**- หากสามารถขับรถยนต์ได้จะได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
**-หากมีทักษะพื้นฐานกีฬาเทควันโด้จะรับพิจารณาพิเศษ
**-เป็นคริสเตียน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- เงินเดือน, ประกันสังคม ,วันหยุด 2 วัน /สัปดาห์ วันอาทิตย์-วันจันทร์ , วันหยุดนักขัตฤกษ์
เอกสารและหลักฐานการสมัคร
-ประวัติการทำงาน (แนะนำตัวเอง) -ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)
-รูปถ่าย ขนาด 1 -2นิ้ว จำนวน 2 รูป
-สำเนาวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบประกาศต่างๆ
การสมัคร
สนใจติดต่อสอบถาม คุณก้อย โทร 093-039-1882 Line ID :goyspk


ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

มูลนิธิบ้านดาวิดเพื่อการศึกษาและนันทนาการ

0930391882

baandavid@outlook.com

เลขที่ 212 หมู่.7 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด