รายละเอียดตำแหน่งงาน

สายตรวจ รปภ.

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ม.6
-มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
-มีประกันสังคม
-ขยัน มีไหวพริบ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตามที่ได้รับมอบหมายได้
- ควบคุมการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
- จัดกำลังพลเข้าหน่วยงาน
- ประสานงานผู้ว่าจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
รปภ.

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

20 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- ค่าแรงวันละ 320 - 400 บาท
- อายุตั้งแต่ 20-60 ปี
- มีสวัสดิการประกันสังคม
- มีเบี้ยขยัน
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.ซี.เซฟตี้ จำกัด

0996496287

tcsafety.official@gmail.com

เลขที่ 428/14 ถนน.พ่อขุน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ชาย
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
6. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ

ตำแหน่งงานล่าสุด