รายละเอียดตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า (จัดซื้อ)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1.รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อสินค้าเพื่อนำมาจำหน่าย
2.ติดต่อซัพพลายเออร์ สอบราคาเทียบราคาตามใบขอซื้อ
3.จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อและกำหนดเวลาของเข้า/จัดส่งให้ทันกำหนดที่ผู้ขอซื้อแจ้ง
4.จัดทำการรับ/เบิกวัตถุดิบ เช็คยอดและสรุปประจำเดือน
5.จัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย / หญิง อายุ 23-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (พิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทนต่อแรงงกดดันด้านต่างๆ ได้ดี
เจ้าหน้าที่บัญชี

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1.รับผิดชอบงานบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
2.ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จ Express, Smile Account ได้เป็นอย่างดี
2.จัดทำเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย / หญิง อายุ 23-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (พิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทนต่อแรงงกดดันด้านต่างๆ ได้ดี
นักออกแบบ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
⁃ ออกแบบ และ/หรือเขียนแบบงานตามข้อกำหนดของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
⁃ นำเสนอ Concept ของงานออกแบบได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง
⁃ จัดทำ Material Board ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และตรงกับความต้องการของลูกค้า
⁃ นำเสนอผลงานออกแบบเป็นภาพ 3D Rendering ได้ภายในเวลาที่กำหนด
⁃ เขียนแบบรายละเอียด เพื่อนำไปผลิตจริงได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
⁃ ประสานงานผลิตกับช่างเพื่อให้ได้ผลงานตามที่ต้องการมากที่สุด
คุณสมบัติ :
1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 22-35 ยินดีนักศึกษาจบใหม่ไฟแรง พิจารณาเป็นพิเศษ
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Sketchup/ Photoshop/ Illustrator/ Adobe ได้เป็นอย่างดี
4. รักในการออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์
5. หากมีประสบการณ์ ในการออกแบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ( มีตัวอย่างผลงาน )
กราฟฟิค

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
– รับผิดชอบงานออกแบบกราฟฟิกและสร้างเป็นภาพสำหรับสื่อออนไลน์ และ ออฟไลน์
– ถ่ายภาพ ถ่ายวีดิโอ ตัดต่อวีดิโอ จัดทำรูปภาพ เพื่อนำเสนอสินค้า
– สนับสนุนทีมการตลาด, โปรแกรมเมอร์ และทีมโปรดักชั่น ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์
– งานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 22-35 ยินดีนักศึกษาจบใหม่ไฟแรง พิจารณาเป็นพิเศษ
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค นิเทศศิลป์ การออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop/ Illustrator ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถถ่ายภาพ ถ่ายวีดิโอได้
5. ตัดต่อวีดิโอ จัดทำรูปภาพ เพื่อนำเสนอสินค้า
5. รักในการออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์
6. หากมีประสบการณ์ ในการออกแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ ( มีตัวอย่างผลงาน )
เจ้าหน้าที่การตลาด/Marketing

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1. รับผิดชอบการวางแผนและดำเนินการด้านการตลาดและการขายงานกับลูกค้าทั้งออนไลน์ รวมถึงเก็บข้อมูลลูกค้า
2. พัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและแผนงานเพื่อผลักดันการเติบโต การตลาดออนไลน์ขององค์กร
3. คิดค้นแคมเปญทางการตลาดออนไลน์และรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาในทุกช่องทางการตลาด
4. ควบคุมดูแลงานด้านกิจกรรมการตลาดดิจิตอล การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท การเพิ่มยอดขาย และทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น
5. ดูแลช่องทางดิจิตอลทั้งหมดรวมถึง Social Media, แอปพลิเคชั่นมือถือ, เว็บไซต์ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดิจิทัลและธุรกิจ
คุณสมบัติ :
1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 22-35 ยินดีนักศึกษาจบใหม่ไฟแรง พิจารณาเป็นพิเศษ
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตั้งใจทำงาน
4. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
พนักงานขาย PC

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ประจำแบรนด์ PAMMASTIC, MEX, WAVE, LEOWOOD, HACO
คุณสมบัติ
1.เพศ ชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3.มีประสบการณ์งานขายวัสดุก่อสร้าง (พิจารณาเป็นพิเศษ)
4.รักงานด้านการขาย มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย ชอบเรียนรู้และชอบความท้าทายใหม่ๆ
5.มีความขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น
ผลตอบแทน
1.เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น
2.สิทธิ์ประกันสังคมและกองทุนสะสมประกันสังคม
พนักงานขายโครงการ

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1.แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
2.ดูแล ควบคุมสต็อกสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
3.รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
4.จัดทำรายงานการขายประจำวันและรวบรวมข้อมูลการขาย
5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์การขายวัสดุก่อสร้าง (พิจารณาเป็นพิเศษ)
4.มีบุคคลิกดี คล่องแคล่ว เรียนรู้งานได้เร็ว รักงานขาย
5.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่อแรงกดดันได้อย่างดี
พนักงานจัดเรียง

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1. จัดเรียงสินค้าในโซนที่ได้รับมอบหมายให้เติมเชล
2. ดูแลทำความสะอาดสินค้าและชั้นวางให้สะอาด
3. เช็กสต็อกสินค้าอย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติ :
1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 22-35 ยินดีนักศึกษาจบใหม่ไฟแรง พิจารณาเป็นพิเศษ
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตั้งใจทำงาน
4. ทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
หัวหน้าแผนกเซรามิกและสุขภัณฑ์

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 17,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1.แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
2.ดูแล ควบคุมสต็อกสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
3.รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
4.ตรวจสอบการจัดทำรายงานการขายประจำวันและรวบรวมข้อมูลการขายผู้ใต้บังคับ
5.ดูแลบริหารจัดการผู้ใต้บังคับให้ปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย
คุณสมบัติ :
1.เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
3.มีประสบการณ์การขายวัสดุก่อสร้าง (พิจารณาเป็นพิเศษ)
4.มีความเป็นผู้นำสูง สามารถควบคุมผู้ใต้บังคับได้อย่างดีเยี่ยม
5.มีบุคคลิกดี คล่องแคล่ว เรียนรู้งานได้เร็ว รักงานขาย
6.มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนต่อแรงกดดันได้อย่างดี
พนักงานธุรการขาย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1.จัดทำใบสั่งจอง, ใบยืนยันการซื้อขายสินค้า
2.จัดทำข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
3.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายเมื่อจัดทำเอกสารแล้วเสร็จ
4.จัดทำรายงานสรุปการเปิดขายสินค้าทุกชนิดประจำเดือน
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
1. เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (พิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทนต่อแรงงกดดันด้านต่างๆ ได้ดี
5. ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดีเยี่ยม
พนักงานโฟล์คลิฟท์

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1.ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อย้ายสินค้าภายในคลังสินค้า
2.ตรวจสอบสินค้าและเช็คความถูกต้องของสินค้าภายในคลังสินค้า
3.ดูแลรับผิดชอบสินค้าที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. สามารถขับโฟล์คลิฟท์ได้เป็นอย่างดี คล่องแคล่ว
3. มีความตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทนต่อแรงงกดดันด้านต่างๆ ได้ดี
พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

4 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

ลักษณะงาน :
1.จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
2.ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จนถึงมือลูกค้า
3.เก็บเงินกับลูกค้าที่ชำระหลังจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
คุณสมบัติ :
1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. มีใบอนุญาติในการขับขี่ประเภท 2
3. มีประสปการณ์ในการขับรถ 6 ล้อ
4. ใจเย็น รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง
5. ขยัน อดทน สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา
พนักงานตามรถ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

4 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2.มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ยกของหนักได้
3.ขยัน อดทน สามารถพร้อมทำงานได้ตลอดเวลา
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท ทรัพย์สกล 1994 จำกัด

053-644040-1

subsakon.hr@gmail.com

เลขที่ 265 หมู่.3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

อื่น ๆ

บริษัท ทรัพย์สกล 1994 จำกัด (โฮมโชว์) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดำเนินธุรกิจโมเดิร์นเทรด วัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีสินค้าหลากหลายประเภทให้เลือกสรร และให้บริการ กำลังขยายกิจการและต้องการบุคลากรที่สนใจร่วมงานกับบริษัท ด่วน!!


** เอกสารและหลักฐานในการสมัคร


1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ


2 สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ


3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ


4 สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ 1 ใบ


5 สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน ถ้ามี 1 ใบ


6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามี 1 ใบ


** หมายเหตุ : สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ทรัพย์สกล 1994 จำกัด (โฮมโชว์ แม่สาย) ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) หรือส่ง RESUME : subsakon.hr@gmail.com

ตำแหน่งงานล่าสุด