รายละเอียดตำแหน่งงาน

วิศวกรโยธา

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
-มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (ใบกว.)
-มีความสามารถในการอ่านแบบและเขียนแบบก่อสร้างได้
-มีความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสายงาน
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
-สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
-มีความตั้งใจในการทำงาน
-มีความรอบคอบ คิดเป็นระบบ กระตือรือร้น
-มีความอดทนต่องาน
-มีใบขับขี่รถยนต์
-สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้

หลักฐานในการสมัครงาน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- รูปถ่าย ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกร(กว.)
- สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน(ถ้ามี)
- เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์การทำงานและความสามารถ

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-วันหยุดเทศกาล
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

หจก.พัฒนานุภาพก่อสร้าง

0982545824

icepiraya33@gmail.com

เลขที่ 230 หมู่.5 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด