รายละเอียดตำแหน่งงาน

R&D Suppervisor

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- วิจัยและพัฒนาสินค้ากลุ่มผักและเครื่องเทศอบแห้ง รวมถึงสินค้ากลุ่มแครกเกอร์
- ปรับสูตรและกระบวนการผลิตสินค้ากลุ่มผงปรุงรสตามที่ได้รับมอบหมาย
HR Officer

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

-การเก็บรวบรวมข้อมูลพนักงาน เช่น ประวัติพนักงาน
-การอัพเดตข้อมูลพนักงาน เช่น เบอร์โทร อีเมลล์
- อัพเดต Org. Chart ของพนักงานให้เป็นปัจจุบัน
Recruitment
- การสรรหา คัดเลือก นัดสัมภาษณ์งาน ทำสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฎิบัติงาน 119 วัน ประเมินผลประจำปี
Payroll
- Time attendance การลางาน การจัดทำใบลา
- จัดทำข้อมูลค่าจ้าง สำหรับรายวัน 2 ครั้งต่อเดือน
-จัดทำข้อมูลรายเดือน ของพนักงานรายเดือน ส่งภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
-จัดทำภงด1, ภงด1 ก. ส่งข้อมูลประมาณต้นเดือนมกราคม ของทุกปี
Training
-ประสานงานทั้งภายนอกภายใน จัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม อำนวยความสะดวก
-เตรียมเอกสารหลังฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลังจากฝึกอบรม ภายในระยะเวลา60 วัน
ER and Welfare
- งานสวัสดิการต่างๆ, ดูแลพนักงานเจ็บป่วย, ชุดยูนิฟอร์ม, ตรวจสุขภาพพนักงาน
Other
-งานประกันสังคม การส่งเงินสบทบประจำเดือน, การแจ้งเข้า แจ้งออก, ส่งข้อมูลเพื่อทำ กท.20 สิ้นปี ส่งข้อมูลประมาณปลายเดือนเดือนมกราคม ของทุกปี
-ประกาศต่างๆ ประชาสัมพันธ์ การลงโทษทางวินัย เช่น เอกสารตักเตือน
-งานที่เกี่ยวข้องกับงานHR ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ เช่น Visa Work permit ประกันสังคม สรรพากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
-หน้างานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆในการตรวจสอบของAudit
-การแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ, แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย

ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท อูรมัต จำกัด

062-6179287

fai_kobtang@hotmail.com

เลขที่ 279 หมู่.8 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

อื่น ๆ

บริษัท อูรมัต จำกัด ผู้ผลิต ข้าวออแกนิค และผลิตภัณฑ์ต่างๆจากข้าวออแกนิค

ตำแหน่งงานล่าสุด