รายละเอียดตำแหน่งงาน

พนักงานควบคุมคุณภาพ

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 9,450 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียดงาน
1. งานตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
2. งานด้านการควบคุมดูแลการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์
3. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจุลินทรีย์
4. งานด้านเอกสารคุณภาพ GMP/HACCP/ISO9001/ISO22000/FSSC22000/ISO45001/ISO14001 ฯลฯ

คุณสมบัติ
1. อายุ 23 - 35 ปี
2. ไม่จำกัดเพศ
3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาจุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, ไบโอเทค หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. ส่วนสูงมากกว่า 155 cm. รูปร่างสมบูรณ์แข็งแรงดี
5. สามารถทำงานล่วงเวลา และวันหยุดได้
6. ละเอียดรอบคอบ ทำงานกับผู้อื่นได้ ปรับตัวได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. สามารถคิด วิเคราะห์ และวางแผนการทำงานได้ดี
8. มีความรู้ด้าน MS office

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ค่ารักษาพยาบาล / ประกันชีวิต
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ชุดยูนิฟอร์ม
5. เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
6. ข้าวมื้อกลางวัน
7. โบนัสประจำปี
8. งานเลี้ยงสังสรรค์
9. วันหยุด วันลา ตามกฎหมาย
ฯลฯ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 1 ใบ

สนใจสามารถติดต่อหรือส่งใบสมัครมาที่
บจก.นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์
99/3 ม.1 ถ.เชียงราย-ดงมะดะ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทร.053673985
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ 8.00 - 17.00 น.
หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด

053673985

Kaewkhamchadaporn@gmail.com

เลขที่ 99/3 ถนน.เชียงราย-ดงมะดะ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด