รายละเอียดตำแหน่งงาน

ฝ่ายบุคคล

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา ทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดเชียงราย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดงาน
- งานด้านสรรหาบุคลากร (สรรหา,นัดสัมภาษณ์,ทำสัญญาจ้าง)
- จัดเก็บและอัพเดททะเบียนประวัติพนักงานทั้งในระบบและแฟ้มประวัติ
- จัดทำเงินเดือนพนักงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
- ดูแลระบบ Time Attandent สรุป ขาด ลา มาสาย พนักงาน
- ดูแลเรื่อง ประกันสังคม การแจ้งเข้า-ออก และการเบิกประโยชน์ทดแทนต่างๆ
- ดูแลเรื่องกฎระเบียบและสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- ทำเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า ของแรงงานต่างด้าว และต่างชาติ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการพนักงาน
1. ที่พักพนักงาน
2. อาหาร 3 มื้อ
3. วันหยุดประจำปี
4. ชุดยูนิฟอร์ม
5. ประกันสังคม

พนักงานฝ่ายขาย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
-ปริญญาตรี/เทียบเท่า
-มีทักษะในการขายห้องพัก
-ภาษาอังกฤษระดับสนทนา
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

รายละเอียดงาน
-จัดการและสร้างกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย
-รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
-ประสานงานกับแผนกอื่นๆเพื่อสนับสนุนลูกค้า
-นำเสนอการขายให้กับลูกค้าตามสื่อเทคโนโลยี
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
-บ้านพักพนักงาน
-ประกันสังคม
-อาหาร 3 มื้อ
-วันหยุดประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์ม
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท คาทิลิยา จำกัด

053-603000

hr@katiliya.com

เลขที่ 388/1 หมู่.4 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

ตำแหน่งงานล่าสุด