การตลาด/Online marketing

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาด งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

• วางแผนการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย

• ดำเนินการจัดทำเอกสารการตลาดเพื่อใช้ในงานสัมมนา เทรดโชว์ งานอีเว้นที่เกี่ยวข้อง

• ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ออกพบลูกค้า ออกงานหน้างานต่างๆ

• ทำ online marketing ต่างๆ เช่น SEO,PPC, Facebook, Blog

• วิเคราะห์ ติดตามผล การทำ online marketingคุณสมบัติ

• เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี

• วุฒิปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 3 ปี

• สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

• บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารได้ดี

• กระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

• สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี

• สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอสมควร
**สวัสดิการ
-วันหยุดประจำปี
-ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี(พิจารณาเป็นรายปีบุคคล)
-ชุดฟร์อมพนักงาน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง/โอที
กราฟฟิก Desing

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาดของฝ่ายการตลาดและบริษัท
2 สร้างสรรค์และออกแบบงานให้สวยงาม ตรงตามข้อกำหนด สามารถนำไปใช้จริงได้
3 พัฒนาออกแบบรูปลักษณ์สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของฝ่ายการตลาด

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities)

1 ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กร รวมถึงทางการตลาดตามที่ได้รับหมอบหมาย
2 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร
3 ดูแลรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก และ Suppiers อื่นๆ
4 ดูแลรับผิดชอบเรื่องการออกแบบสื่อของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายตาม
5 นำเสนอผลงานการออกแบบ สื่อสารภายในองค์กร
6 อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา ( Education Background )

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปด้านคอมพิวเตอร์/บริหาร การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

1. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดการอย่างน้อย 3-4 ปี
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำหรับงาน Graphic เช่น illustrator , Photo Shop เป็นต้น
3. ประสบการณ์ทางด้านถ่ายภาพเพื่อทำสื่อโฆษณาทางการตลาด

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency)

1 มีความชำนาญในการใช้ Internet เพื่อหาข้อมูลด้านการออกแบบ
2 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office word ,excel และ power point ได้อย่างดีเยี่ยม
3 สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, illustrator, In-design, Lightroom
4 ขยันหมั่นเพียร และสามารถทำงานหนักได้
5 มีความคิดสร้างสรรค์แนวทางในการผลิตความสิ่งใหม่ๆ
6 ใส่ใจในการทำงานและมีความละเอียดรอบคอบ
7 เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
8 ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ และมีความสุภาพ
**สวัสดิการ
-วันหยุดประจำปี
-ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี(พิจารณาเป็นรายปีบุคคล)
-ชุดฟร์อมพนักงาน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง/โอที
Admin

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
ติดต่อประสานงานกับพันธมิตรทางการค้าและลูกค้า
จัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ ของบริษัท
ให้ข้อมูลสินค้าและบริการแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
คุณสมบัติ:
เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
อนุปริญญา - ปริญญาตรี
มีประสบการณ์ด้านงานธุรการไม่น้อยกว่า 3 ปี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และรับผิดชอบในหน้าที่
มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม
เงินเดือน: ตามความสามารถ
**สวัสดิการ
-วันหยุดประจำปี
-ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี(พิจารณาเป็นรายปีบุคคล)
-ชุดฟร์อมพนักงาน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง/โอที
ผู้จัดการสาขา

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงาน บริหารทีมงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และเพิ่มยอดขายและกำไรให้บริษัทฯ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้
1. การวางแผนกลยุทธ์
- วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย
- การจัดทีมงานของฝ่ายปฏิบัติการ
- วางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด
2. การบริหารงาน
- วางแผนการส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายการตลาด
- ประชุมชี้แจงทีมงาน
- ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
-ดูแลความเรียบร้อยของหน้าร้าน
3. การจัดการทั่วไป
- บริหารบุคลากร
- จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง
2. อายุระหว่าง 25-35 ปี
3. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในสายงาน *พิจารณาเป็นพิเศษ
5. บุคลิกภาพดี, มีความคล่องตัวสูง, มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี
6. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office / มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อได้สะดวก เช่น line **สวัสดิการ
-วันหยุดประจำปี
-ประกันสังคม
-โบนัสประจำปี(พิจารณาเป็นรายปีบุคคล)
-ชุดฟร์อมพนักงาน
-ค่าเบี้ยเลี้ยง/โอที
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท อินเตอร์พูลสปาจำกัด /รับสร้างสระว่ายน้ำครบวงจร

0818155934

info@interpoolspa.co.th

เลขที่ 0 ต.เมืองเชียงราย อ.ท่าสาย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด