รายละเอียดตำแหน่งงาน

พนักงานบัญชีต้นทุน

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

เพศ ชายหรือหญิง
อายุ 25-35 ปี เคยผ่านงานด้านการทำบัญชี 1-2 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี
คุณสมบัติ
ใช้โปรแกรม Microsofe office , โปรแกรมสำเร็จรูป Express , หรือหากสามารถใช้โปรแกรม Formula ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถขับรถยนตฺส่วนบุคคล และมีใบอนุญาตขับขี่
หน้าที่
ตรวจสอบและจัดทำ ข้อมูลบัญชีต้นทุนการผลิตและขนส่ง
ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
สมัคร พร้อมหลักฐาน
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ประกันชีวิต
3.ชุดยูนิฟอร์ม
4. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วยบุคคล (PPE)
5. กองทุนเงินสะสม
สมัครได้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ติดต่อสมัครงาน/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายสุชาติ เฉลิมทรัพย์ 0856957009
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท เชียงายแลนด์กรุ๊ป จำกัด

0856957009

suchatchalermsub2513@gmail.com

เลขที่ 319 หมู่.5 ถนน.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตำแหน่งงานล่าสุด