รายละเอียดตำแหน่งงาน

ที่ปรึกษางานด้านบริการประจำศูนย์บริการรถยนต์สำนักงานใหญ่ (Service Advisor)

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียดงาน
- ให้คำปรึกษางานด้านบริการ กับลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการ(รับรถลูกค้าแจ้งซ่อม)
- ดูแลและบริการลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- ติดตามงานซ่อมของลูกค้าที่ตนเองเปิด JOB ซ่อมให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาขึ้นต่ำ มัธยมปลาย ปี 3 ขึ้นไป และไม่จำกัดสาขาวิชา
- บุคคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือล้น และมีความคล่องตัว
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอยางดี
- รักงานบริการ
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
หัวหน้าช่างยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่ ** ด่วนมาก **

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 20,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบควบคุมดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของช่างให้ถูกต้องตามใบสั่งงานและตามขั้นตอนมาตรฐานของบริษัทฯ
- รับผิดชอบการทดสอบรถที่ช่างซ่อมเสร็จ เพื่อคุณภาพงานซ่อม และความปลอดภัยของลูกค้า
- ตรวจสอบคุณภาพ ความตรงต่อเวลาของงานซ่อม
- ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆ
- ดูแลทีมช่างยนต์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท
- ดูแล รักษา เครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามแผนงานของบริษัท
- ดูแล สภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะดวก และปลอดภัย
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไปในสาขาช่างยนต์หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านหัวหน้าช่างรถยนต์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถทำงานร่วมกันผู้อื่นและภายใต้ระเบียบของบริษัทได้
- มีความกระตือรือร้น และมีความคล่องตัว
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน
เจ้าหน้าที่การตลาด

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียดงาน
- มีความสาารถหรือความรู้ในการทำโฆษณาบนสื่อออนใลน์อาทิ Facebook, Line
- ดูแล - รับผิดชอบการทำตลาดออนใลน์
- นำเสนอแผนการตลาดและสรุปผลการดำเนินงาน
- วิเคาะห์กลุ่มเป้าหมายและวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- จัดกิจกรรมทางการตลาดส่งเสริมการขายประจำเดือน
- มีความรู้ด้านการตลาดเป็นอย่างดี
- งานด้านเอกสารและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส / ป.ตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้ดี
- มีความรู้ด้าน Social Media
- กล้าแสดงออก มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
พนักงานล้าง อัด ฉีด

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียด
- ทำความสะอาดรถยนต์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
- ตรวจสอบคุณภาพภายหลังการล้างทำความสะอาด
- ดูแลความสะอาดภายในบริเวณที่ทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศไม่จำกัด อายุ 20 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- บุคคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือล้น และมีความคล่องตัว
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- รักงานด้านบริการ
ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ ประจำสาขาบ้านดู่

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียด
- นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
- บริการลูกค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศไม่จำกัด อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒการศึกษาขึ้นต่ำ มัธยมปลาย ปี 3 ขึ้นไป และไม่จำกัดสาขาวิชา
- บุคคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือล้น และมีความคล่องตัว
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอยางดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
- รักงานด้านบริการ
ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่เชียงราย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียด
- นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
- บริการลูกค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศไม่จำกัด อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒการศึกษาขึ้นต่ำ มัธยมปลาย ปี 3 ขึ้นไป และไม่จำกัดสาขาวิชา
- บุคคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือล้น และมีความคล่องตัว
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอยางดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
- รักงานด้านบริการ
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด

053-153414 - 7 / 0895589440

mazda_ts@hotmail.co.th

เลขที่ 118 หมู่.25 ถนน.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

ติดต่อฝ่ายบุคคล หรือ คุณสมศักดิ์ ดะระศิริ บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด 118 หมู่ 25 ถ.ซูปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053-153-414 -7 / 089 - 5589440 อีเมล mazda_ts@hotmail.co.th fax 053-153-461

ตำแหน่งงานล่าสุด