ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ ประจำสาขาเชียงราย , บ้านดู่ , พะเยา จำนวนหลายอัตรา

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

ไม่ระบุ , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียด
- นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
- บริการลูกค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศไม่จำกัด อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒการศึกษาขึ้นต่ำ มัธยมปลาย ปี 3 ขึ้นไป และไม่จำกัดสาขาวิชา
- บุคคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือล้น และมีความคล่องตัว
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอยางดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
- รักงานด้านบริการ
หัวหน้าที่ปรึกษางานด้านบริการ ( คอนโทรลเลอร์ ) ประจำสาขาเชียงราย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียดงาน
- ควบคุมการทำงานของพนักงานต้อนรับ (sa)
- จ่ายงานซ่อมให้ช่างบริการ และ ติดตามงาน
- บริการต้อนรับลูกค้า ตรวจสภาพรถ ทำเอกสาร
- รับรถลูกค้าที่แจ้งซ่อม
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ส่งมอบรถให้ลูกค้าหลังซ่อมเสร็จพร้อมอธิบายงานซ่อม ตามเวลาที่นัดหมาย
- ฃ่วยแก้ไขปัญญาลูกค้า กรณีลูกค้าไม่พึงพอใจ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 35 ปี
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มุ่งมั่น ขยัน อดทน
สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้ดี
สามารถทำงานกับผู้อื่นได้
มีใจรักงานด้านบริการ
หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานทำความสะอาดรถ ประจำสาขาเชียงราย

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

5 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียดงาน
- ทำความสะอาดรถยนต์ของลูกค้าที่เข้ารับบริการ
- ดูแลความสะอาดบริเวรพื้นที่ทำงาน
- จัดเตรียม จัดเก็บ อุปกรณ์ อุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละวัน
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ (ชาย - หญิง) อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- บุคลิดยิ้มแย้มแจ่มใส และรักงานบริการ
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด

053-153414 - 7 / 0895589440

mazda_ts@hotmail.co.th

ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

อื่น ๆ

ติดต่อฝ่ายบุคคล หรือ คุณสมศักดิ์ ดะระศิริ
บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด
118 หมู่ 25 ถ.ซูปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-153-414 -7 / 089 - 5589440
อีเมล mazda_ts@hotmail.co.th
fax 053-153-461