หัวหน้าช่างยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบควบคุมดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของช่างให้ถูกต้องตามใบสั่งงานและตามขั้นตอนมาตรฐานของบริษัทฯ
- รับผิดชอบการทดสอบรถที่ช่างซ่อมเสร็จ เพื่อคุณภาพงานซ่อม และความปลอดภัยของลูกค้า
- ตรวจสอบคุณภาพ ความตรงต่อเวลาของงานซ่อม
- ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆ
- ดูแลทีมช่างยนต์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท
- ดูแล รักษา เครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามแผนงานของบริษัท
- ดูแล สภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะดวก และปลอดภัย
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไปในสาขาช่างยนต์หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านหัวหน้าช่างรถยนต์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถทำงานร่วมกันผู้อื่นและภายใต้ระเบียบของบริษัทได้
- มีความกระตือรือร้น และมีความคล่องตัว
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน
ที่ปรึกษางานด้านบริการ SA ประจำศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียดงาน
- บริการต้อนรับลูกค้า ตรวจสภาพรถ ทำเอกสาร
- รับรถลูกค้าที่แจ้งซ่อม งานเคลมสีตัวถัง
- ตรวจสอบประเมินราคาค่าซ่อม
- ประสานงานบริษัทประกัน และประเมินราคา
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- ส่งมอบรถให้ลูกค้าหลังซ่อมเสร็จพร้อมอธิบายงานซ่อม ตามเวลาที่นัดหมาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี
- มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มุ่งมั่น ขยัน อดทน
- สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้ดีและใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ช่างบริการรถยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียด
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดและได้คุณภาพตามมาตรฐาน
- วิเคราะห์อาการและข้อขัดข้องของรถยนต์
- ดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามแผนงานของบริษัท
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไปในสาขาช่างยนต์หรือที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านช่างรถยนต์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน
ช่างบริการรถยนต์ ประจำสาขาบ้านดู่

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียด
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดและได้คุณภาพตามมาตรฐาน
- วิเคราะห์อาการและข้อขัดข้องของรถยนต์
- ดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตามแผนงานของบริษัท
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไปในสาขาช่างยนต์หรือที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านช่างรถยนต์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน
พนักงานล้าง อัด ฉีด

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียด
- ทำความสะอาดรถยนต์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
- ตรวจสอบคุณภาพภายหลังการล้างทำความสะอาด
- ดูแลความสะอาดภายในบริเวณที่ทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศไม่จำกัด อายุ 20 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- บุคคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือล้น และมีความคล่องตัว
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- รักงานด้านบริการ
ช่างขัดสี ประจำศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียด
- ขัดสีรถทำความสะอาด - เก็บรายละเอียดงานสีรถยนต์
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ประสบการณ์ด้านช่างขัดสี - เตรียมพื้นรถยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียด ปราณีต
- บุคคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือล้น และมีความคล่องตัว
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอยางดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
ช่างเตรียมพื้น ประจำศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียดงาน
- เตรียมพื้นผิวในการทำสี
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาขึ้นต่ำ มัธยมปลายปี 3 ขึ้นไป
- มีความกระตือรือร้น และมีความคล่องตัว
- สามารถทำงานร่วมกันผู้อื่นและภายใต้ระเบียบของบริษัทได้
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ ประจำสาขาบ้านดู่

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

รายละเอียด
- นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
- บริการลูกค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศไม่จำกัด อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒการศึกษาขึ้นต่ำ มัธยมปลาย ปี 3 ขึ้นไป และไม่จำกัดสาขาวิชา
- บุคคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือล้น และมีความคล่องตัว
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอยางดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
- รักงานด้านบริการ
ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ ประจำสาขาพะเยา

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

** ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการมาสด้าสินธานี สาขาพะเยา **
รายละเอียด
- นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
- บริการลูกค้า
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศไม่จำกัด อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒการศึกษาขึ้นต่ำ มัธยมปลาย ปี 3 ขึ้นไป และไม่จำกัดสาขาวิชา
- บุคคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส มีความกระตือรือล้น และมีความคล่องตัว
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอยางดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
- รักงานด้านบริการ
ข้อมูลติดต่อ

บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด

053-153414 - 7 / 0895589440

mazda_ts@hotmail.co.th

เลขที่ 118 หมู่.25 ถนน.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

ติดต่อฝ่ายบุคคล หรือ คุณสมศักดิ์ ดะระศิริ บริษัท มาสด้าสินธานี จำกัด 118 หมู่ 25 ถ.ซูปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 053-153-414 -7 / 089 - 5589440 อีเมล mazda_ts@hotmail.co.th fax 053-153-461

ตำแหน่งงานล่าสุด