รายละเอียดตำแหน่งงาน

Bakery Chef

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 12,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1. ต้อนรับลูกค้า แจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับรายการสินค้าพิเศษ หรือสินค้าใหม่ ตอบคำถาม รับคำสั่งซื้อและการรับชำระเงิน
2. เตรียมทำเครื่องดื่ม ร้อน เย็น ขนมต่างๆ และให้บริการลูกค้า
3. ขายบรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม
4. ดำเนินงานและการจัดการในส่วนขนม เตรียมส่วนผสม และการจัดการการอบขนม
5. จัดทำสินค้าหลากหลาย เช่น เค้ก คุกกี้ พาย ขนมปัง ฯลฯ ตามสูตรดั้งเดิมและทันสมัย
6. พัฒนาสูตรอาหารใหม่สำหรับเมนูตามฤดูกาลให้มีหน้าตาแปลกใหม่ เพื่อต่ออายุเมนู และดึงดูดความสนใจของลูกค้า
7. การอัพเดตป้ายเมนู และจอแสดงผลเพื่อดึงดูดลูกค้า
8. การสั่งซื้อ และรับสินค้าคงคลัง และเติมสินค้าในกรณีแสดงที่โต๊ะหรือหลังเคาน์เตอร์
9. ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอาหาร และการควบคุมคุณภาพทั้งหมด
10. ทำความสะอาดในร้าน และพื้นที่รับประทานอาหาร และอุปกรณ์และเครื่องใช้
พนักงานล้างจาน

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 9,450 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

งานประจำวัน
1. เปิด-ปิด การทำงานของเครื่องล้างจาน
2. ปฏิบัติหน้าที่ล้างจานในช่วงเวลา 7.00 น. - 12.00 น.
3. ดูแลความสะอาดบริเวณที่ล้างจานทั้งหมด
4. ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ครัวสำหรับอาหารพนักงาน รอบเช้าและรอบบ่าย
5. ทำความสะอาดอุปกรณ์ครัว
6. ตักบ่อไขมันภายในครัว และใต้อ่างล้างจาน
7. ดูแลความสะอาดตู้เก็บถ้วยจาน รวมถึงชั้นวางต่างๆ ด้านหลัง
8. ทำความสะอาดพื้นทั่วบริเวณที่้ล้างจาน
9. เช็ค Par Stock Inventory อุปกรณ์สำหรับบริการลูกค้า
10. เตรียมอุปกรณ์สำหรับบุฟเฟ่ต์อาหาร เซ็ทอาหาร สำหรับบริการลูกค้า
11. รายงานการทำงานแต่ละวันต่อหัวหน้าแผนก
นักศึกษาฝึกงาน

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

หลายแผนก
หัวหน้าแผนกการเงิน

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 20,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1.ควบคุมการรับเงินสดและเช็คโดยตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน การลงบันทึกรายการรับและการนำฝากธนาคาร
2.ควบคุมการจ่ายเงินสดและเช็ค รวมทั้งเงินสดย่อย โดยตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท
3.จัดลำดับการเบิกจ่ายเงิน โดยตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลาเครดิตที่ได้รับ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามวันที่กำหนด
4.บริหารเงินหมุนเวียน โดยรวบรวมข้อมูลเงินเข้า-ออก วิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัท
5.รับผิดชอบรวบรวมและพัฒนารายงานการเงินที่มีคุณภาพให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขขององค์กร
6.ทำให้แน่ใจว่ามีแผนการเงิน (รวมถึงเรื่องการตรวจสอบ) ของโครงการ และแผนฯ ได้นำมาปฏิบัติพร้อมปรับปรุงอยู่เสมอ
7.ช่วยเหลือทีม หาหนทางแก้ไขปัญหา (หากมี) ร่วมกับผู้จัดการโครงการและทีม
8.ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และการเงินในการทำงาน
9.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Commis I / II / III

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 12,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1. ดูแลวัตถุดิบทั้งของสด และของแห้งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ก่อนถึงเวลาหมดอายุ
2. ทำความสะอาดตู้เย็นตามตารางเวลา โดยมีตู้เย็น 5 ตู้แช่แข็ง 2
3. เช็คอุณหภูมิตู้เย็นและตู้แช่แข็งทั้งหมด 7 ตู้ เช้าเย็น ลงบันทึกทุกวัน
4. สั่งของและตรวจเช็ค-รับของตลาด และตามสินค้าเมื่อของบางอย่างตกหล่นหรือค้างสั่ง
5. ควบคุมปริมาณและรสชาติตามสูตรเสมอ
6. เช็คสต๊อคของแห้ง Canteen ,ABF, งานเลี้ยง และ วัตถุดิบ สำหรับงานพิเศษต่างๆ
7. สั่งซื้อน้ำยาต่างๆ ที่ใช้เกียวกับ เครื่องล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดทุกประเภท และอื่นๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
8. เช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกอย่างในครัวให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
9. เช็คอุปกรณ์ จาน ชาม ช้อนส้อม ถ้วยน้ำจิ้มที่ใช้สำหรับลูกค้า ABF หรืองานเลี้ยงต่างๆ รวมไปถึงการจัดเบรกต่างๆ
10. ใช้วัตถุดิบจากงานเลี้ยงหรือ ABF เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามความเหมาะสม โดยไม่ให้เหลือทิ้ง
11. จัดเตรียมวัตถุดิบตามจำนวนที่ลูกค้าจอง หรือสั่งเพิ่มกระทันหัน ทั้ง งานเลี้ยง ABF อาหารพนักงาน และอื่นๆ
12. เช็คและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบจาก Supplier ให้ตรงตามมาตรฐานที่เคยใช้อยู่เสมอ
13. สามารถนำวัตถุดิบขาดตลาดหรือไม่ตรงตามมาตรฐานมาปรับแต่งเพื่อให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
14. ควบคุมอาหารให้อยู่ในสถาพที่คงที่ทั้งเรื่องรสชาติและหน้าตาอาหาร
15. เช็คคุณภาพวัตถุดิบหรือหาวัตถุดิบใหม่ร่วมกับจัดซื้อเพื่อให้ได้ตรงกับสเปคที่ต้องการ
16. ลงอาหาร บุฟเฟ่ต์รูปแบบตาม Standard รวมไปถึง งานตามใบ BEO. และเบรกต่างๆ ตามงานเลี้ยงที่กำหนด
17. ตรวจความเรียบร้อยในครัวก่อนเข้าครัวและก่อนออกจากครัวทุกวัน
18. ทำความสะอาดตามโซนที่แบ่งเอาไว้ เตา 4 หัว เตาทอด เตาย่าง เตาผัด เตาอบ เตาไมโครเวฟ และอื่นๆ
19. ทำความสะอาดตะแกรงกรองน้ำมันที่ช่องดูดควันอย่างสม่ำเสมอ
20. ในกรณีที่ Steward ลางาน หรือหยุดงานพนักงานครัวต้องนำขยะไปทิ้งเอง และสามารถล้างจานแทน Steward ได้
21. แจ้งหัวหน้าระดับ Sous chef ขึ้นไปเพื่อเขียนทรานเฟอร์ทุกวันที่มีการโยกย้ายวัตถุดิบจากอีกคลังไปเข้าอีกคลังเพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบให้ได้มากที่สุด
22. เตรียมเนื้อสัตว์ หั่น ตัดแต่ง ให้พร้อมใช้งาน แบ่งลงตู้แช่แข็ง ตู้เย็น สำหรับใช้ใน ABF Canteen งานเลี้ยง หอมจันทร์ และ Special project ต่างๆ
23. เตรียมผักและผลไม้ต่างๆ ตัดแต่ง และจัดเก็บรักษาเพื่อใช้สำหรับ ABF canteen coffee break งานเลี้ยงต่างๆ และ Special project
24. เตรียมซอสต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน สำหรับ ABF canteen และงานเลี้ยงต่างๆ ตามสูตร
25. เตรียมพร้อมเครื่องปรุง ของตบแต่งจาน ให้พร้อมใช้งานตามเมนูนั้นๆ ในแต่ละวัน
26. นำของส่วนเกินจากงานเลี้ยงต่างๆ ที่ยังอยู่ในสภาพดีและใหม่ มาระบายออกตามส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เกิดเป็นของค้างสต๊อกโดยไม่เกิดประโยชน์
27. พนักงานครัวทุกตำแหน่งสามารถทำและรับผิดชอบงานอื่นๆ ได้มากกว่า 1 โซนตามความเหมาะสม เช่นเมื่อมีพนักงานลาออกเข้าใหม่ รวมถึงช่วงที่งานมีปริมาณเยอะและหลากหลาย โดยมีทั้งหมด 3 โซนหลักคือ 1 โซนผัด-ทอด-นึ่ง 2 โซนต้ม-อบ-ย่าง 3 โซนครัวเย็น-ยำ-ขนมเบรก
28. สามารถเปลี่ยนโซนการทำงานได้เพื่อเรียนรู้งานของแผนกอื่นๆ เพื่อสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือสลับกันได้
29. สั่งวัตถุดิบให้เหมาะกับฤดูกาลเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีที่สุด มีราคาไม่แพง และเพื่อสอดคล้องกับความนิยมในแต่ละเทศกาลตามฤดูนั้นๆ เช่นผลไม้ต่างๆ ผักเมืองหนาว ผักในฤดูร้อน
30. คำนึงถึงอากาศในครัวที่มีความร้อน โดยระวังวัตถุดิบมากกว่าปรกติในช่วงหน้าร้อน ควรทำเร็วเก็บเร็ว รักษาวัถุดิบให้สดใหม่เสมอ เมื่อไม่ใช้ให้นำเข้าตู้เย็นทันที โดยอิงตาม Food safety และ Hygiene
31. เมื่อพบความผิดปรกติของวัตถุดิบต่างๆ ทุกชนิด ให้แจ้งหัวหน้างานแต่ละโซน เพื่อแจ้งต่อหัวหน้างานทันที
32. ทำความสะอาดแยกตามโซนรับผิดชอบ แล้วทำร่วมกันทั้งหมดทั้งครัวอีกครั้ง
33. สามารถผลัดเปลี่ยนรอบเวลางานได้ ตามการจัดงานเลี้ยงและโปรเจคพิเศษต่างๆ ตั้งแต่ 05.00-24.00และสามารถอยู่เลยเวลางานได้
34. แจ้งเวลาการทำงาน Schedule ของพนักงานรายสัปดาห์ โดยแจ้งรายระเอียดเวลาเข้างานตามกะ อย่างชัดเจน เช่น เข้างาน 05.00 หรือเข้างาน 09.00 เป็นต้น ตามจริงเป็น Standard เป็นระบบ ให้หัวหน้างานทราบชัดเจน และไม่เปลี่ยนวันหยุดกระทันหันโดยไม่จำเป็น เพื่อวางแผนงานล่วงหน้าได้

35. ทำอาหารกลางวันให้พนักงานทั้ง 2 โรงแรม หรือพนักงานบริษัทในเครือ
36. จัดเตรียมอาหารพนักงานให้เหมาะสมไม่ให้เหลือทิ้ง ตามจำนวนพนักงานในแต่ละวันที่ได้รับ
37. สั่งวัตถุดิบต่างๆ ในครัว โดยแยกแต่ละโซน เพื่อให้หัวหน้ารวบรวมและเชคอีกครั้งทั้งหมด ต้ม ผัด แกง ทอด สลัด ยำ ทั้ง เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ อาหารแห้ง ซอสต่างๆ เครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆ โดยแยกสำหรับครัวต่างๆ ดังนี้
• อาหารพนักงาน 2 โรงแรม เช้า และ กลางวัน
• ABF 2 โรงแรม
• งานเลี้ยง เช้า กลางวัน ดินเนอร์
• ข้าวกล่องนอกสถานที่
• Coffee break ต่างๆ สำหรับงานประชุม โดยสามารถทำได้ทั้ง Individual และ Buffet
• งานพิเศษอื่นๆ เช่น การขายของหน้าโรงแรม ข้าวกล่องสัมมนาและอาหาร Lunch Box ABF Box รวมถึงการเบิกของสำหรับไหว้ศาลทุกวันพระ
• โปรเจคพิเศษอื่นๆ เช่น Room service, ห้องอาหารหอมจันทร์, A la cart
พ่อบ้าน / แม่บ้าน

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 9,450 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1. รับมอบหมายงานจากหัวหน้าแม่บ้าน ได้แก่ จำนวนห้องพัก , ห้องวีไอพี , ห้องเสริมเตียง ฯลฯ
2. ตรวจนับของทั้งหมดที่ใช้ทำห้องตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ อะเมนิตี้ , ผ้า , ของใช้ต่างๆ ในห้องพัก
3. เซ็นเบิกคีย์การ์ด และวิทยุสื่อสารเวลาเข้าเวร และเซ็นคืนคีย์การ์ดและวิทยุสื่อสาร เวลาออกเวร
4. ตรวจเช็ครายการผ้าที่ลูกค้าส่งซัก ให้กับร้านซักรีด และรับผ้าส่งคืนให้ลูกค้าเมื่อซักเสร็จ
5. เคลียร์ภาชนะรูมเซอร์วิส แจ้งให้แผนกห้องอาหารขึ้นมาเก็บ
6. เช็คมินิบาร์ , ของเสียหาย , ของที่ลุกค้าลืมไว้ แล้วแจ้งกับแผนกต้อนรับ
7. ทำความสะอาดห้องพักโดยต้องทำตามขั้นตอน
8. ขั้นตอน เช็คสภาพและความสะอาด , ปูเตียงตามขั้นตอน จัดอุปกรณ์บนเตียงให้ครบถ้วน

Demi Chef

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1. ตรวจสอบรสชาติ การตกแต่งอาหาร ก่อนออกไปเสริ์ฟ ให้ลูกค้า
2. ตรวจสอบยอดอุปกรณ์ ประจำเดือน (Check Inventory) พร้อมส่งหัวหน้าแผนก
3. ประชุม รายงาน วางแผนงานร่วมกับหัวหน้าแผนก
4. ความสะอาดแยกตามโซนรับผิดชอบแล้วทำร่วมกันทั้งหมดทั้งครัวอีกครั้ง
5. สามารถผลัดเปลี่ยนรอบเวลางานได้ ตามการจัดงานเลี้ยงและโปรเจคพิเศษต่างๆ ตั้งแต่ 05.00-24.00 และสามารถอยู่เลยเวลางานได้
6. แจ้งเวลาการทำงาน Schedule ของพนักงานรายสัปดาห์ โดยแจ้งรายระเอียดเวลาเข้างานตามกะ อย่างชัดเจน เช่น เข้างาน 05.00 หรือเข้างาน 09.00 เป็นต้น ตามจริงเป็น Standard เป็นระบบ ให้หัวหน้างานทราบชัดเจน และไม่เปลี่ยนวันหยุดกระทันหันโดยไม่จำเป็น เพื่อวางแผนงานล่วงหน้าได้

7. ทำอาหารกลางวันให้พนักงานทั้ง 2 โรงแรม หรือบริษัทในเครือ
8. จัดเตรียมอาหารพนักงานให้เหมาะสมไม่ให้เหลือทิ้ง ตามจำนวนพนักงานในแต่ละวันที่ได้รับ
9. สั่งวัตถุดิบต่างๆ ในครัว โดยแยกแต่ละโซน เพื่อให้หัวหน้ารวบรวม และเช็คอีกครั้งทั้งหมด ต้ม ผัด แกง ทอด สลัด ยำ ทั้ง เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ อาหารแห้ง ซอสต่างๆ เครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆ โดยแยกสำหรับครัวต่างๆ ดังนี้
• อาหารพนักงาน 2 โรงแรม เช้า และ กลางวัน
• ABF 2 โรงแรม
• งานเลี้ยง เช้า กลางวัน ดินเนอร์
• ข้าวกล่องนอกสถานที่
• Coffee break ต่างๆ สำหรับงานประชุม โดยสามารถทำได้ทั้ง Individual และ Buffet
• งานพิเศษอื่นๆ เช่น การขายของหน้าโรงแรม ข้าวกล่องสัมมนาและอาหาร Lunch Box ABF Box รวมถึงการเบิกของสำหรับไหว้ศาลทุกวันพระ
• โปรเจคพิเศษอื่นๆ เช่น Room service, ห้องอาหารหอมจันทร์, A la cart
10. ดูแลวัตถุดิบทั้งของสด และของแห้งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ก่อนถึงเวลาหมดอายุ
11. ทำความสะอาดตู้เย็นตามตารางเวลา โดยมีตู้เย็น 5 ตู้แช่แข็ง 2
12. เช็คอุณหภูมิตู้เย็น และตู้แช่แข็งทั้งหมด 7 ตู้ เช้าเย็น ลงบันทึกทุกวัน
13. สั่งของและตรวจเช็ค-รับของตลาด และตามสินค้าเมื่อของบางอย่างตกหล่นหรือค้างสั่ง
14. ควบคุมปริมาณ และรสชาติตามสูตรเสมอ
15. เช็คสต๊อคของแห้ง Canteen ,ABF, งานเลี้ยง และ วัตถุดิบ สำหรับงานพิเศษต่างๆ
16. สั่งซื้อน้ำยาต่างๆ ที่ใช้เกียวกับ เครื่องล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดทุกประเภท และอื่นๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
17. เช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกอย่างในครัวให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
18. เช็คอุปกรณ์ จาน ชาม ช้อนส้อม ถ้วยน้ำจิ้มที่ใช้สำหรับลูกค้า ABF หรืองานเลี้ยงต่างๆ รวมไปถึงการจัดเบรกต่างๆ
19. บริหารการใช้วัตถุดิบจากงานเลี้ยงหรือ ABF เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามความเหมาะสม โดยไม่ให้เหลือทิ้งมาก
20. จัดเตรียมวัตถุดิบตามจำนวนที่ลูกค้าจอง หรือสั่งเพิ่มกระทันหัน ทั้ง งานเลี้ยง ABF อาหารพนักงาน และอื่นๆ
21. เช็ค และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบจาก Supplier ให้ตรงตามมาตรฐานที่เคยใช้อยู่เสมอ
22. สามารถนำวัตถุดิบขาดตลาด หรือไม่ตรงตามมาตรฐานมาปรับแต่งเพื่อให้ใกล้เคียง ของเดิมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
23. ควบคุมอาหารให้อยู่ในสถาพที่คงที่ทั้งเรื่องรสชาติ และหน้าตาอาหาร
24. เช็คคุณภาพวัตถุดิบหรือหาวัตถุดิบใหม่ร่วมกับจัดซื้อเพื่อให้ได้ตรงกับสเปคที่ต้องการ
25. ลงอาหาร บุฟเฟ่ต์รูปแบบตาม Standard รวมไปถึง งานตามใบ BEO. และเบรกต่างๆตามงานเลี้ยงที่กำหนด
26. จัดเรียงเอกสารต่างๆ ในครัว เช่น ใบสั่งซื้อ ใบสูตรอาหารต่างๆ ใบงาน ใบเช็คอุณหภูมิ และอื่นๆ
27. จัดทำ Form เอกสารที่ใช้ในครัวโดยเฉพาะ เช่น ใบเช็คอุณหภูมิตู้เย็น ใบตารางงานพนักงานรายสัปดาห์ เอกสารแบ่งโซนงาน เอกสารทรัพย์สินของโรงแรมที่เกี่ยวกับครัวทั้งหมด เช่น จานขนม และเครื่องใช้ในครัวทั้งหมด โดยอิงจาก Standard โรงแรมอื่นๆ
28. ตรวจความเรียบร้อยในครัวก่อนเข้าครัว และก่อนออกจากครัวทุกวัน
29. ทำความสะอาดตามโซนที่แบ่งเอาไว้ เตา 4 หัว เตาทอด เตาย่าง เตาผัด เตาอบ เตาไมโครเวฟ
30. ทำความสะอาดตะแกรงกรองน้ำมันที่ช่องดูดควันอย่างสม่ำเสมอ
31. ในกรณีที่ Steward ลางานหรือหยุดงาน พนักงานครัวต้องนำขยะไปทิ้งเอง และสามารถล้างจานแทน Steward ได้
32. ทำตารางสต๊อกในครัวพร้อมเช็คสต๊อกของในครัวก่อนเบิกทุกครั้ง
33. เขียนทรานเฟอร์ทุกวันที่มีการโยกย้ายวัตถุดิบจากอีกคลังไปเข้าอีกคลังเพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบให้ได้มากที่สุด
34. เตรียมเนื้อสัตว์ หั่น ตัดแต่ง ให้พร้อมใช้งาน แบ่งลงตู้แช่แข็ง ตู้เย็น สำหรับใช้ใน ABF Canteen งานเลี้ยง หอมจันทร์ และ Special project ต่างๆ
35. เตรียมผักและผลไม้ต่างๆ ตัดแต่งและจัดเก็บรักษาเพื่อใช้สำหรับ ABF canteen coffee break งานเลี้ยงต่างๆ และ Special project
36. เตรียมซอสต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน สำหรับ ABF canteen และงานเลี้ยงต่างๆ ตามสูตร
37. เตรียมพร้อมเครื่องปรุง ของตบแต่งจาน ให้พร้อมใช้งานตามเมนูนั้นๆ ในแต่ละวัน
38. นำของส่วนเกินจากงานเลี้ยงต่างๆ ที่ยังอยู่ในสภาพดีและใหม่ มาระบายออกตามส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เกิดเป็นของค้างสต๊อก หรือ เก่าเสียโดยไม่เกิดประโยชน์
39. พนักงานครัวทุกตำแหน่งสามารถทำและรับผิดชอบงานอื่นๆได้มากกว่า 1 โซนตามความเหมาะสม เช่นเมื่อมีพนักงานลาออกเข้าใหม่ รวมถึงช่วงที่งานมีปริมาณเยอะและหลากหลาย โดยมีทั้งหมด 3 โซนหลักคือ 1 โซนผัด-ทอด-นึ่ง 2 โซนต้ม-อบ-ย่าง 3 โซนครัวเย็น-ยำ-ขนมเบรก
40. สามารถเปลี่ยนโซนการทำงานได้เพื่อเรียนรู้งานของแผนกอื่นๆ เพื่อสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือสลับกันได้
41. สั่งวัตถุดิบให้เหมาะกับฤดูกาลเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีที่สุด มีราคาไม่แพง และเพื่อสอดคล้องกับความนิยมในแต่ละเทศกาลตามฤดูนั้นๆ เช่นผลไม้ต่างๆ ผักเมืองหนาว ผักในฤดูร้อน
42. คำนึงถึงอากาศในครัวที่มีความร้อน โดยระวังวัตถุดิบมากกว่าปรกติในช่วงหน้าร้อน ควรทำเร็วเก็บเร็ว รักษาวัถุดิบ ให้สดใหม่เสมอ เมื่อไม่ใช้ให้นำเข้าตู้เย็นทันที โดยอิงตาม Food safety และ Hygiene
43. เมื่อพบความผิดปรกติของวัตถุดิบต่างๆ ทุกชนิด ให้แจ้งหัวหน้างานแต่ละโซน เพื่อแจ้งต่อหัวหน้างานทันที
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

053-727360-1

hr.info@sannhotel.com

เลขที่ 390 ถนน.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

ธุรกิจโรงแรม


1. Sann Hotel /  Homchan Restaurant


2. Sann Boutique


3. Sann View Hotel


 


ธุรกิจร้านอาหาร


1. Yenyen Cafe


 

ตำแหน่งงานล่าสุด