รายละเอียดตำแหน่งงาน

Bakery Chef

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 12,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- ประกันสัมคม
- ชุดฟอร์ม
- อาหาร 3 มื้อ
- เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าเยี่ยมไข้
- เงินค่าเยี่ยมคลอด
- ค่าน้ำมันรถปฏิบัติงาน
- Service Charge
พนักงานล้างจาน

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 9,450 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- ประกันสัมคม
- ชุดฟอร์ม
- อาหาร 3 มื้อ
- เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าเยี่ยมไข้
- เงินค่าเยี่ยมคลอด
- ค่าน้ำมันรถปฏิบัติงาน
- Service Charge
Commis I / II / III

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 12,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- ประกันสัมคม
- ชุดฟอร์ม
- อาหาร 3 มื้อ
- เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าเยี่ยมไข้
- เงินค่าเยี่ยมคลอด
- ค่าน้ำมันรถปฏิบัติงาน
- Service Charge
พ่อบ้าน แม่บ้าน (อ.เมือง และ อ.เทิง)

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : 9,500 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- ประกันสัมคม
- ชุดฟอร์ม
- อาหาร 3 มื้อ
- เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าเยี่ยมไข้
- เงินค่าเยี่ยมคลอด
- ค่าน้ำมันรถปฏิบัติงาน
- Service Charge
Chef de Partie & Demi Chef

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 18,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- ประกันสัมคม
- ชุดฟอร์ม
- อาหาร 3 มื้อ
- เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าเยี่ยมไข้
- เงินค่าเยี่ยมคลอด
- ค่าน้ำมันรถปฏิบัติงาน
- Service Charge
Sale & Marketing

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- ประกันสัมคม
- ชุดฟอร์ม
- อาหาร 3 มื้อ
- เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าเยี่ยมไข้
- เงินค่าเยี่ยมคลอด
- ค่าน้ำมันรถปฏิบัติงาน
- Service Charge
Bellman & Driver

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : 9,500 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- ประกันสัมคม
- ชุดฟอร์ม
- อาหาร 3 มื้อ
- เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าเยี่ยมไข้
- เงินค่าเยี่ยมคลอด
- ค่าน้ำมันรถปฏิบัติงาน
- Service Charge
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (อ.เมือง และ อ.เทิง)

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 11,000 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- ประกันสัมคม
- ชุดฟอร์ม
- อาหาร 3 มื้อ
- เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าเยี่ยมไข้
- เงินค่าเยี่ยมคลอด
- ค่าน้ำมันรถปฏิบัติงาน
- Service Charge
หัวหน้าแผนกแม่บ้าน

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- ประกันสัมคม
- ชุดฟอร์ม
- อาหาร 3 มื้อ
- เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าเยี่ยมไข้
- เงินค่าเยี่ยมคลอด
- ค่าน้ำมันรถปฏิบัติงาน
- Service Charge
Waiter & Waitress

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : 9,500 บาท

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

- ประกันสัมคม
- ชุดฟอร์ม
- อาหาร 3 มื้อ
- เงินช่วยเหลือกรณีงานศพ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
- เงินค่าเยี่ยมไข้
- เงินค่าเยี่ยมคลอด
- ค่าน้ำมันรถปฏิบัติงาน
- Service Charge
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

053-727360-1 หรือ 098-1015996

hr.info@sannhotel.com

เลขที่ 390 ถนน.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

ธุรกิจโรงแรม


1. Sann Hotel /  Homchan Restaurant


2. Sann Boutique


3. Sann View Hotel


 


ธุรกิจร้านอาหาร


1. Yenyen Cafe


 

ตำแหน่งงานล่าสุด