รายละเอียดตำแหน่งงาน

ครูภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : ไม่ระบุ

เงินเดือน : ตามตกลง

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

1. ทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลเด็ก จัดเตรียมห้องเรียนและกิจกรรมต่างๆ
2. มีความว่องไว รอบคอบดูแลกิจวัตรประจำวันในเด็กเล็กได้ดี เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต และช่วยเหลือตนเอง
3. มีความกระตือรือร้นที่จะกระตุ้นพัฒนาการตามวัยด้วยความตั้งใจจริง
4. ทำงานและมีส่วนร่วมในทุกชั้นเรียนและกิจกรรมประจำปี
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

โรงเรียนบัณฑิตพิทยา

0656763675

bunditpittaya@gmail.com

เลขที่ 588 หมู่.2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

ตำแหน่งงานล่าสุด