รายละเอียดตำแหน่งงาน

พนักงานบัญชี

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

1 อัตรา , เพศ : หญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

พนักงานธุรการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
-เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวส. -ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
-ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
-มีความประพฤติเรียบร้อย
-เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทฯ หรีอตามตกลง
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

บริษัท ธนพรรณ โฟรเซ่นฟู๊ด จำกัด

053-601333

many196161@gmail.com

เลขที่ 202 หมู่.3 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อื่น ๆ

ประเภทกิจการ: รับฝากสินค้าแช่แข็ง และ ขนส่งอาหารแช่แข็ง

ตำแหน่งงานล่าสุด