รายละเอียดตำแหน่งงาน

พนักงานการตลาด

ประสบการณ์ทำงาน : 3-5 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
• อายุ 25 – 40 ปี เพศ ชาย/หญิง
• จบปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด
• พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง
• ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
• มีความสามารถในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
• สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
• สามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- โบนัสประจำปี
- หอพักฟรี
- เงินเดือนเบิกล่วงหน้า 50%
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
พนักงาน QC

ประสบการณ์ทำงาน : ไม่ระบุ

2 อัตรา , เพศ : ชายหรือหญิง

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย/หญิง
• อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
• ปวส. / ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีอาหารและสาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้เรื่องระบบ GMP, HACCP.
• มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- โบนัสประจำปี
- หอพักฟรี
- เงินเดือนเบิกล่วงหน้า 50%
- ค่าเบี้ยเลี้ยง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

2 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
• อายุ 30 -45 ปี เพศชาย
• ปวส.- ปริญญาตรีสาขาการเกษตร หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสายงานเกษตร
• มีความกระตือรือร้นและความคิดริเริ่มที่จะลงมือทำอะไรด้วยตนเอง
• สามารถจัดการบริหารงานได้ด้วยตัวเองในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมาย
• ขยัน มีความอดทน และมีใจรักในงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
• สามารถประจำได้ในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ และเดินทางระหว่างจังหวัดได้บ่อยครั้ง
• ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
• สร้างความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดกับเกษตรกร ชุมชน และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย
• พัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการกับเศษวัสดุผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้น
• จัดประชุมหรือกิจกรรมร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายเป็นประจำ และประสานงานร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำบลหรืออำเภอของพื้นที่เป้าหมาย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- โบนัสประจำปี
- หอพักฟรี
- เงินเดือนเบิกล่วงหน้า 50%
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประสบการณ์ทำงาน : 1-2 ปี

1 อัตรา , เพศ : ชาย

เงินเดือน : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ / สวัสดิการ / อื่น ๆ

คุณสมบัติ
• มีสัญชาติไทย เพศชาย อายุระหว่าง 30 – 45 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.
• จบ ป.6 ขึ้นไป อ่านออกเขียนได้
• มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
• ต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องโทษคดีอาญามาก่อน
• เป็นบุคคลที่ไม่มีความผิดปกติทางสายตา
• บุคลิคภาพต้องวางตัวให้เหมาะสม ไม่ยืนพูดคุยกับพนักงานอื่นในระหว่างปฏิบัติงานปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง พูดจาด้วยน้ำเสียงสุภาพ ชัดเจน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- โบนัสประจำปี
- หอพักฟรี
- เงินเดือนเบิกล่วงหน้า 50%
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
ติดต่อสอบถาม และ สมัครงานได้ที่

อี้จั้นฟูดส์ จำกัด

0931357880

e_chan_food@hotmail.co.th

เลขที่ 90 หมู่.3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

อื่น ๆ

บริษัท อี้จั้นฟูดส์ จำกัด  เป็นบริษัทประกอบกิจการเกี่ยวกับการดองขิง กึ่งสำเร็จรูปส่งออกไปยังต่างประเทศ   มีพนักงานรวมในช่วงฤดูการผลิต 100-250 คน      บริษัทฯ อยู่ใกล้ปากทางแม่สรวย หลัง กศน. อำเภอแม่ลาว

ตำแหน่งงานล่าสุด